05/12/2022 19:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 06
永王東巡歌其六

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2014 15:29

 

Nguyên tác

丹陽北固是吳關,
畫出樓臺雲水間。
千岩烽火連滄海,
兩岸旌旗繞碧山。

Phiên âm

Đan Dương[1], Bắc Cố[2] thị Ngô quan,
Hoạ xuất lâu đài vân thuỷ gian.
Thiên nham phong hoả liên thương hải,
Lưỡng ngạn tinh kỳ nhiễu bích san.

Dịch nghĩa

Đan Dương và Bắc Cố đều là ải có từ đời nhà Ngô,
Lầu cao giữa cảnh mây nước đẹp như bức tranh.
Hàng ngàn đài lửa báo nguy liên tiếp tới bờ biển xanh,
Hai bên sông cờ quân ta chạy quanh co cả trăm ngọn núi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ải đời Ngô Đan Dương, Bắc Cố
Thành quách như bức hoạ nước mây
Hoả phong tới biển liền dây
Hai bờ cờ xí tung bay khắp miền
[1] Nay là thành phố Đan Dương, tỉnh Giang Tô.
[2] Núi ở phía đông tỉnh Giang Tô, ba mặt là biển, rất hiểm trở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 06