Ngựa ngũ hoa sớm cưỡi
Vào kinh rời Ngân đài.
Nhà ai cô gái đẹp,
Xe mây, rèm châu lay.
Cuốn roi, xa chỉ đến.
Cương ngọc gần chậm quay.
Ngựa song song, thăm hỏi,
Ngỡ tiên nữ rời mây.
Cửa rèm xanh đến gấp,
Lời ca hoà rượu cay.
Chén xinh bóng quạt rợp,
Tựa gặp trăng trong mây.
Gặp nhau không gần được
Biết đừng gặp mà hay!
Gặp nhau tình sâu nặng
Lời nào hết lòng đây!
Phòng không sao phải giữ?
Chăn gấm sầu giấc dài.
Chăn gấm hay màn lưới,
Giờ quất quít đẹp thay.
Gió xuân thật lãng đãng
Mưa chiều lại chậm rơi.
Ba chim xanh, ước có,
Báo nỗi nhớ đong đầy.
Cảnh vật không chìu người,
Tóc thành tơ phút giây.
Tuổi xuân tình yêu vuột
Đau lòng giục ngựa bay.
Niềm riêng nàng chậm tiến,
Vì lệnh, hẹn có ngày!