贈內

三百六十日,
日日醉如泥。
雖為李白婦,
何異太常妻。

 

Tặng nội

Tam bách lục thập nhật,
Nhật nhật tuý như .
Tuy vi Lý Bạch phụ,
Hà dị Thái thường thê?

 

Dịch nghĩa

Ba trăm sáu mươi ngày trong một năm.
Ngày nào cũng như ngày nào đều say bét.
Tuy có chồng là Lý Bạch.
Nào khác chi vợ Thái thường.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Ba trăm sáu chục ngày trời,
Ngày ngày say bét như đời con nê.
Vợ chàng Lý Bạch ta kia,
Như ai vợ Thái thường xưa khác gì?


Nguồn: Báo Ngày nay, số 130, 1-10-1938
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lão Nông

Ba trăm sáu chục bấy nhiêu ngày
Nối tiếp ngày ngày ngất ngưởng say
Cứ ngẫm mà so bà Lí Bạch
Vợ chàng Chu Trạch khác gì nhau?

Vốn thạo nghề cầy cấy
Tính khí hơi ẩm ương
Nay vào chơi com.net
Đua đòi chút văn chương
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Ba trăm sáu chục ngày ngày,
Chẳng hề thiếu bét nhè say một lần!
Thì dù Lý Bạch phu nhân,
Thái thường nương tử, cũng gần khác chi!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch nghĩa và bổ sung Chú thích trên bản dịch của Tản Đà

Đưa cho vợ

Ba trăm sáu mươi ngày trong một năm.
Ngày nào cũng như ngày nào đều say bét.
Tuy có chồng là Lý Bạch.
Nào khác chi vợ Thái thường.


1. Nê: là tên một con trùng sinh ở miền bể đông, được có nước thì sống, cạn nước thì như bùn. Vì thế mà gọi là tên “nê”. Nguyên nghĩa chữ “nê” là bùn.

2. Thái thường: Chỉ Chu Trạch làm quan Thái thường đời Hậu Hán. Ông vì coi sóc tôn miếu nên giữ gìn trai giới rất nghiêm, thường ngủ ở nhà trai ít khi về với vợ.

(Tản Đà - Ngày Nay số 130, 1-10-1938)
Thử hữu tắc bỉ hữu
Thử vô tắc bỉ vô
Thử sinh tắc bỉ sinh
Thử diệt tắc bỉ diệt
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ba trăm sáu chục bữa,
Bữa bữa say như tương.
Tuy đã vợ chàng Lý,
Khác chi vợ Thái Thường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Kiều Văn

Năm: ba trăm sáu mươi ngày
Ngày nào ngày nấy uống say bét nhè
Ngẫm xem bà Lý Bạch kia
Với bà Chu Trạch khác gì nhau đâu?

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Ba trăm sáu chục ngày tròm trèm
Không sót ngày nào say khướt mèm!
Dẫu tiếng phu nhân ông Lý Bạch
Khác gì bà Thái chịu kiêng khem!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Ba trăm sáu chục ngày trời,
Tỉnh say, say tỉnh như đời Lưu Lang.
Lý quân kết nghĩa tao khang,
Mà nào có khác Thái Thường phu nhân!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Ba trăm sáu chục ngày,
Ngày ngày luý tuý say.
Làm vợ chàng Lý Bạch,
Giống bà Chu Trạch thay.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ba trăm và sáu mươi ngày,
Ngày nào ngày ấy cũng say li bì.
Vợ chàng Lý Bạch, sướng chi?
Thái thường, vợ có khác gì ta đâu!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối