贈內

三百六十日,
日日醉如泥。
雖為李白婦,
何異太常妻。

 

Tặng nội

Tam bách lục thập nhật,
Nhật nhật tuý như .
Tuy vi Lý Bạch phụ,
Hà dị Thái thường thê?

 

Dịch nghĩa

Ba trăm sáu mươi ngày trong một năm.
Ngày nào cũng như ngày nào đều say bét.
Tuy có chồng là Lý Bạch.
Nào khác chi vợ Thái thường.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Năm ba trăm sáu chục ngày
Ngày nào cũng uống gục say bên giường
Tuy là vợ Lý văn chương
Khác chi với vợ Thái Thường nằm suông

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ba trăm sáu chục ngày ngày
Lướt kha lướt khước vùi say trong bùn
Vợ chàng Lý Bạch đây chăng
Mà sao chẳng khác vợ anh Thái Thường

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ba trăm sáu chục là bao ngày.
Ngày nảo ngày nào cũng khước say.
Tuy có chồng là ông Lý Bạch.
Khác chi là vợ Thái thường đây.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ba trăm sáu chục bấy ngày,
Ngày nào ngày nấy cũng say bét nhè.
Có chồng là Lý Bạch nè!
Khác chi vợ Thái thường xưa đâu nào.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ba trăm sáu chục ngày
Đều uống đến mèm say
Là vợ Lý thơ phú
Thái Thường vợ giống thay!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ba trăm sáu chục ngày
Đều uống gục bên giường
Là vợ Lý thơ phú
Khác chi vợ Thái thường.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]