Gấp gấp người viễn chinh,
Leng keng tiếng chuông rinh.
Sửa sang đợi gà gáy,
Sáng sớm sắp lâm hành.
Ngoảnh nhìn trong phòng trống,
Phảng phất tưởng bóng hình.
Ly biệt ôm vạn hận,
Đứng ngồi dạ chẳng an.
Biết lấy gì mang tặng,
Bày tỏ tấm lòng thành.
Thoa ngọc thêm rạng rỡ,
Gương trong để ngắm hình.
Phấn hương rửa bụi bặm,
Đàn cầm tiếng vang thanh.
Người cảm trái mộc qua,
Muốn đáp ngọc dao quỳnh.
Xấu hổ người tặng hậu,
Thẹn ta tặng người khinh.
Biết báo đáp không đủ,
Nhưng biểu lộ chân tình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.