20/09/2020 04:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng phụ thi kỳ 3
贈婦詩其三

Tác giả: Tần Gia - 秦嘉

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hán
Đăng bởi Vanachi vào 16/10/2008 11:11

 

Nguyên tác

肅肅仆夫征,
鏘鏘揚和鈴。
清晨當引邁,
束帶待雞鳴。
顧看空室中,
髣髴想姿形。
一別懷萬恨,
起坐為不寧。
何用敘我心,
遺思致款誠。
寶釵好耀首,
明鏡可鑒形。
芳香去垢穢,
素琴有清聲。
詩人感木瓜,
乃欲答瑤瓊。
愧彼贈我厚,
慚此往物輕。
雖知未足報,
貴用敘我情。

Phiên âm

Túc túc bộc phu chinh,
Thương thương dương hoà linh[1].
Thanh thần đương dẫn mại,
Thúc đới đãi kê minh.
Cố khán không thất trung,
Phảng phất tưởng tư hình.
Nhất biệt hoài vạn hận,
Khởi toạ vi bất ninh.
Hà dụng tự ngã tâm,
Di tư trí khoản thành.
Bảo thoa hảo diệu thủ,
Minh kính khả giám hình.
Phương hương khứ cấu uế,
Tố cầm hữu thanh thanh.[2]
Thi nhân cảm mộc qua,
Nãi dục đáp dao quỳnh.[3]
Quý bỉ tặng ngã hậu,
Tàm thử vãng vật khinh.
Tuy tri vị túc báo,
Quý dụng tự ngã tình.

Dịch nghĩa

Người chinh phi chuẩn bị gấp gáp,
Tiếng chuông kêu leng keng.
Sáng sớm chuẩn bị lên đường,
Sửa sang đợi gà gáy.
Ngoảnh nhìn trong phòng không,
Phảng phất nhớ bóng hình nàng.
Chia tay rồi nhiều đau khổ,
Đứng ngồi đều không yên.
Biết lấy thay tấm lòng ta,
Mang tặng biểu thị sự chân thành.
Trâm quý làm thêm rạng rỡ,
Gương trong để soi hình.
Hương thơm tẩy trừ bụi bặm,
Đàn cầm tiếng thanh trong.
Người trong Thi kinh cảm tạ trái mộc qua,
Đáp tạ bằng ngọc quỳnh dao.
Xấu hổ vì người tặng ta hậu hĩnh,
Mà ta tặng lại người lại thường.
Tuy biết là không báo đáp đủ,
Nhưng là thứ biểu lộ tình ta.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Gấp gấp người viễn chinh,
Leng keng tiếng chuông rinh.
Sửa sang đợi gà gáy,
Sáng sớm sắp lâm hành.
Ngoảnh nhìn trong phòng trống,
Phảng phất tưởng bóng hình.
Ly biệt ôm vạn hận,
Đứng ngồi dạ chẳng an.
Biết lấy gì mang tặng,
Bày tỏ tấm lòng thành.
Thoa ngọc thêm rạng rỡ,
Gương trong để ngắm hình.
Phấn hương rửa bụi bặm,
Đàn cầm tiếng vang thanh.
Người cảm trái mộc qua,
Muốn đáp ngọc dao quỳnh.
Xấu hổ người tặng hậu,
Thẹn ta tặng người khinh.
Biết báo đáp không đủ,
Nhưng biểu lộ chân tình.
[1] Xưa bên xe thường treo những quả chuông, khi đi phát tiếng kêu, gọi là hoà linh.
[2] Bốn vật phẩm mà Tần Gia gửi tặng vợ lúc lâm hành, cũng được nhắc đến trong Trùng báo thê thư 重報妻書.
[3] Ý hai câu lấy từ Kinh thi: Đầu ngã dĩ mộc qua, Báo chi dĩ quỳnh cư, Phỉ báo dã, Vĩnh dĩ vi hảo dã 投我以木瓜,報之以瓊琚,匪報也,永以為好也 (Người ném cho ta trái mộc qua, Ta báo đáp bằng ngọc quỳnh cư, Không phải là để đáp lễ, Mà là để giao hảo). Thi nhân ở đây chỉ nhân vật ta (ngã) ở bài thơ trong Kinh thi nói trên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tần Gia » Tặng phụ thi kỳ 3