陪族叔開部侍郎曄及中書賈舍人至遊洞庭其二

南湖秋水夜無煙,
耐可乘流直上天。
且就洞庭賒月色,
將船買酒白雲邊。

 

Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 2

Nam hồ thu thuỷ dạ vô yên,
Nại khả thừa lưu trực thướng thiên.
Thả tựu Động Đình xa nguyệt sắc,
Tương thuyền mãi tửu bạch vân biên.


(Năm 759)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đêm thu trong vắt mặt hồ
Muốn theo con nước lên cao tận trời
Động Đình vương vấn trăng rơi
Dong thuyền kiếm rượu không rời cõi mây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đêm thu tịnh khói nước Nam hồ,
Chảy thẳng lên trời những ước mơ.
Thả hướng Động Đình xem sắc nguyệt,
Dong thuyền mua rượu trắng mây bờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm hồ thu không sương quang đãng
Thuyền như trôi lên thẳng cõi trời
Động Đình trăng sáng ngời ngời
Ghé thuyền mua rượu uống nơi mây đùn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đêm thu bặt khói nước hồ nam
Tựa thể trời cao chạy thẳng lên
Sắc nguyệt Động Đình mau đến ngắm
Bờ mây mua rượu sớm dong thuyền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đêm thu không khói nước nam hồ,
Tựa thể thuyền trôi chạy thẳng trời.
Đến ngắm Động Đình màu nguyệt sáng,
Dong thuyền mua rượu trắng mây mờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời