秋浦歌其二

秋浦猿夜愁,
黃山堪白頭。
青溪飛隴水,
翻作斷腸流。
欲去不得去,
薄遊成久遊。
何年是歸日?
雨淚下孤舟。

 

Thu phố ca kỳ 02

Thu Phố độc dạ sầu
Hoàng Sơn kham bạch đầu
Thanh khê phi Lũng thủy
Phiên tác đoạn trường lưu
Dục khứ bất đắc khứ
Bạc du thành cửu du
Hà niên thị quy nhật
Vũ lệ hạ cô chu.


(Năm 754)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thu Phố đêm độc sầu
Hoàng Sơn chịu bạc đầu
Thanh khê xa Lũng thủy
Đứt ruột làm thơ đau
Muốn đi không đi được
Ở ít thành ở lâu
Năm nào về quê cũ ?
Thuyền đơn mưa lệ mau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Phố thu đêm mỗi ôm sầu,
Hoàng Sơn cam chịu bạc đầu mà thôi.
Thanh khê, Lũng thủy đôi nơi,
Cho chi dòng chảy mà khơi đoạn trường.
Muốn đi lại chẳng lên đường,
Cuộc chơi tưởng ngắn xem dường dài ra.
Năm nao mới được về nhà,
Thuyền đơn mưa lệ tuông ra đầy thuyền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm Thu Phố một mình buồn bã
Ở Hoàng sơn thoắt đã bạc đầu
Suối vào sông Lũng bay vèo
Nơi đây lờ lững chảy theo lối buồn
Muốn đi mà luôn không đi được
Đến chơi suông mà ngược ở lâu
Về quê cũ biết năm nào
Thuyền cô đơn lệ tuôn trào như mưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sầu đêm riêng mỗi phố thu
Hoàng Sơn cam chịu bạc đầu tái tê
Nào đâu Lũng thuỷ, Thanh khê
Ai chia dòng nước nên chi đoạn trường
Muốn đi mà lại vấn vương
Tưởng chơi một chốc hoá tuồng dài ra
Bao lâu về lại quê nhà
Thuyền đơn mưa lệ tuôn sa sụt sùi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời