31/03/2023 19:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu phố ca kỳ 02
秋浦歌其二

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2006 13:06

 

Nguyên tác

秋浦猿夜愁,
黃山堪白頭。
青溪飛隴水,
翻作斷腸流。
欲去不得去,
薄遊成久遊。
何年是歸日?
雨淚下孤舟。

Phiên âm

Thu Phố độc dạ sầu
Hoàng Sơn kham bạch đầu
Thanh khê phi Lũng thủy
Phiên tác đoạn trường lưu
Dục khứ bất đắc khứ
Bạc du thành cửu du
Hà niên thị quy nhật
Vũ lệ hạ cô chu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thu Phố đêm độc sầu
Hoàng Sơn chịu bạc đầu
Thanh khê xa Lũng thủy
Đứt ruột làm thơ đau
Muốn đi không đi được
Ở ít thành ở lâu
Năm nào về quê cũ ?
Thuyền đơn mưa lệ mau.
(Năm 754)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Thu phố ca kỳ 02