永王東巡歌其九

祖龍浮海不成橋,
漢武尋陽空射蛟。
我王樓艦輕秦漢,
卻似文皇欲渡遼。

 

Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 09

Tổ long phù hải bất thành kiều,
Hán Vũ tầm dương không xạ giao.
Ngã vương lâu hạm khinh Tần Hán,
Khước tự Văn hoàng dục độ liêu.

 

Dịch nghĩa

Rồng tổ nổi trên biển nhưng không thể làm cầu [lên tiên giới],
Vua Hán Vũ đế tìm cõi tiên bắn suông con long giao.
Thuyền lầu của Vương ta xem thường thời Tần Hán,
Không giống vua Văn đế, muốn tiến xa hơn.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không làm cầu dù rồng nổi biển
Tìm cõi tiên Hán Vũ bắn giao
Thuyền vương Tần Hán làm cao
Văn hoàng không giống, muốn vào xa hơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rồng nổi biển liền không có cầu,
Tìm tiên Hán Vũ bắn long giao.
Thuyền lầu vương đế chê Tần Hán,
Không giống vua Văn muốn tiến sâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời