14/07/2024 20:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 09
永王東巡歌其九

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 09/07/2018 23:53

 

Nguyên tác

祖龍浮海不成橋,
漢武尋陽空射蛟。
我王樓艦輕秦漢,
卻似文皇欲渡遼。

Phiên âm

Tổ long phù hải bất thành kiều,
Hán Vũ[1] tầm dương[2] không xạ giao.
Ngã vương lâu hạm khinh Tần Hán,
Khước tự Văn hoàng[3] dục độ liêu.

Dịch nghĩa

Rồng tổ nổi trên biển nhưng không thể làm cầu [lên tiên giới],
Vua Hán Vũ đế tìm cõi tiên bắn suông con long giao.
Thuyền lầu của Vương ta xem thường thời Tần Hán,
Không giống vua Văn đế, muốn tiến xa hơn.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không làm cầu dù rồng nổi biển
Tìm cõi tiên Hán Vũ bắn giao
Thuyền vương Tần Hán làm cao
Văn hoàng không giống, muốn vào xa hơn.
[1] Tức Hán Vũ Đế, ông vua nổi tiếng tin thần tiên và thuốc trường sinh.
[2] Ở đây chỉ cõi tiên.
[3] Tức Hán Văn Đế, ông vua nhân từ, cai trị thần dân no ấm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 09