永王東巡歌其五

二帝巡遊俱未回,
五陵松柏使人哀。
諸侯不救河南地,
更喜賢王遠道來。

 

Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 05

Nhị đế tuần du câu vị hồi,
Ngũ Lăng tùng bách sử nhân ai.
Chư hầu bất cứu Hà Nam địa,
Cánh hỉ hiền vương viễn đạo lai.

 

Dịch nghĩa

Hai hoàng đế ra khỏi kinh đô chưa về,
Vùng Ngũ Lăng thông và bách khiến người ta đau xót.
Quân các nơi không về lấy lại Hà Nam,
Vương gia hiên ngang tiến quân trên đường dài tới.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hai hoàng đế rời kinh chưa lại
Thông bách buồn tê tái Ngũ Lăng
Không ai tái chiếm Hà Nam
Vương gia ngàn dặm hiên ngang tiến về

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hai đế rời kinh chưa trở lại
Ngũ Lăng tùng bách gợi sầu ai
Hà Nam chẳng được chư hầu cứu
Mừng thấy hiền vương tiến dặm dài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hai đế rời kinh chưa lại triều,
Ngũ Lăng tùng bách khiến buồn ghê.
Hà Nam không được quân ngoài cứu,
Mừng quá hiền vương xa tiến về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời