長相思其二

日色欲盡花含煙,
月明如素愁不眠。
趙瑟初停鳳凰柱,
蜀琴欲奏鴛鴦絃。
此曲有意無人傳,
願隨春風寄燕然。
憶君迢迢隔青天,
昔時橫波目,
今作流淚泉。
不信妾腸斷,
歸來看取明鏡前。

 

Trường tương tư kỳ 2

Nhật sắc dục tận hoa hàm yên,
Nguyệt minh như tố sầu bất miên.
Triệu sắt sơ đình phụng hoàng trụ,
Thục cầm dục tấu uyên ương huyền.
Thử khúc hữu ý vô nhân truyền,
Nguyện tuỳ xuân phong ký Yên Nhiên.
Ức quân thiều thiều cách thanh thiên,
Tích thì hoành ba mục,
Kim tác lưu lệ tuyền.
Bất tín thiếp trường đoạn,
Quy lai khán thủ minh kính tiền.

 

Dịch nghĩa

Mặt trời sắp tắt, hoa ngậm khói sương,
Trắng sáng như lụa, nỗi sầu không sao ngủ được.
Đàn sắt Triệu vừa ngừng dây phụng hoàng,
Đàn cầm Thục đã dục tấu khúc uyên ương.
Khúc này có ý nghĩa sao không có ai lưu truyền?
Mong theo ngọn gió xuân gửi đến Yên Nhiên.
Nhớ chàng nơi xa cách trời xanh,
Xưa thì mắt đưa ngang làn sóng,
Nay thành suối lệ tuôn rơi.
Không tin thiếp buồn đứt ruột,
Xin [chàng] hãy về mà ngắm trong tấm gương sáng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Mặt trời sắp tắt khói lồng hoa
Buồn thương thao thức ngắm trăng ngà
Triệu sắt vừa nghe cung phượng dứt
Thục cầm đã trỗi phím uyên hoà
Khúc này có ý chẳng ai ca !
Yên Nhiên xin gởi gió xuân ra
Nhớ chàng dằng dặc cách trời xa
Mắt xưa làn sóng gợn
Nay thành suối lệ sa
Không tin lòng thiếp khổ
Xin chàng về ngắm tấm gương nhà!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hạt Cát

Chiều hôm sương khói vờn hoa,
Sầu mong thao thức trăng ngà buông lung.
Phụng hoàng dây Triệu vừa ngưng,
Uyên ương đàn Thục chập chùng khởi lên.
Khúc hay sao chẳng lưu truyền,
Gió xuân mong gửi về miền Yên Nhiên.
Xa xăm trời nhớ triền miên,
Thủa nào ngọn sóng mắt huyền bâng khuâng.
Bây giờ suối lệ hàng hàng,
Tin chăng dạ thiếp bẽ bàng đau thương.
Xin về mà ngắm bóng gương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Hoa lồng sương khói hoàng hôn
Trăng soi ánh lụa lòng buồn thâu đêm
Phượng hoàng đàn sắt lặng câm
Uyên ương trỗi khúc đàn cầm thiết tha
Nhạc hay chẳng có ai ca
Yên Nhiên đón gió xuân xa gửi người
Nhớ chàng ngăn cách biển trời
Mắt xưa biếc ngọc chơi vơi sóng ngàn
Nay thành suối lệ tuôn hàng
Ai tin lòng thiếp vô vàn xót xa
Chàng ơi về ngắm gương nhà...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên

Mặt trời sắp tắt, hoa ngậm khói sương
Trăng sáng vằng vặc, nỗi sầu vương
Đàn Triệu vừa ngưng dây hoàng phụng
Đàn Thục đã tấu khúc uyên ương.
Nhạc này có ý chẳng ai truyền
Nhờ ngọn xuân phong gửi Yên Nhiên
Nhớ chàng trời xa thăm thẳm
Ngày xưa mắt đưa ngang gợn sóng
Bây giờ lệ chảy dọc suối trong
Chàng không tin tâm can thiếp khổ
Xin về ngắm trong gương đồng.

Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Bóng tà dương,hoa lồng khói biếc,
Trăng như tơ,sầu giấc không yên.
Đàn Triệu vừa dứt tiếng huyền,
Thục cầm lại gảy khúc Uyên Ương liền.
Ý nhạc hay,thất truyền xin gởi,
Nhờ gió Xuân đưa tới Yên Nhiên.
Cao xanh ngăn cách khó quên,
Làm em càng nhớ chàng bên phương trời.
Mắt ngày xưa lả lơi gợn sóng,
Nay suối tuôn lệ nóng nhớ chàng.
Vì ai đòi đoạn tâm can,
Về đây đối bóng,xin chàng hãy tin.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Ngày tàn hoa ngậm hơi sương,
Ánh trăng sáng quắc, sầu vương thức ròng.
Thục cầm, Triệu sắt, đứt lòng,
Dây đàn buông nhấn, rối bòng đường tơ!
Khúc đàn nặng ý từ xưa,
Nhưng nay thức ấy đã thưa thớt truyền.
Lòng mong nhờ gió xuân liền
Yên Nhiên gửi tới được bên người chàng.
Nhớ nhung trời thẳm giăng hàng,
Mắt xưa suối đẹp, nay tràn lệ thôi.
Hay không lòng thiếp tơi bời,
Ngày về gương trước nhìn rồi, nghĩ sao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Hoa lồng khói biếc tắt tà dương
Trăng trong như lụa tơ sầu vương
Đàn Triệu vừa ngơi trụ phượng hoàng
Đàn Thục toan gãy dây uyên ương
Khúc này có ý không ai truyền
Mong gửi gió xuân đến Yên Nhiên
Xa cách trời xanh nhớ khó quên
Ngày xưa mắt gợn sóng
Nay thành suối lệ phiền
Đoạn trường ai chẳng tin lòng thiếp
Hãy về mà ngắm bóng gương in

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Bông

Lặn ánh tà dương
Hoa ngậm khói sương
Bóng thiềm vằng vặc
Bâng khuâng canh trường
Dừng trụ phượng hoàng
Nắn dây uyên ương
Cung đàn ngụ ý
Ai gửi cùng chàng
Theo làn gió xuân
Núi Yên gửi sang
Nhớ người xa xa
Xa cách trời xanh
Xưa mắt đưa tình
Như sóng long lanh
Rầy sao giọt lệ
Như suối chảy quanh

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Bóng chiều sắp tắt hoa ngậm sương
Trăng cao không ngủ sầu còn vương
Đàn sắt vừa buông trụ phượng hoàng
Chiếc cầm toan gãy dây uyên ương
Khúc này có ý ai đưa hộ
Yên Nhiên mong gửi gió xuân sang
Xa cách trời xanh thiếp nhớ chàng
Thuở nào sóng mắt liếc
Bây giờ suối lệ chan
Không tin thiếp đoạn tràng
Ngày về xin hãy trông vào gương

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ngày tàn, khói quyện quanh hoa,
Ánh trăng như lụa, xót xa thức ròng.
Phượng Hoàng: đàn Triệu vừa xong,
Lại nghe đàn Thục: Nỗi lòng Uyên Ương.
Ý hay, sao chẳng hát thường,
Gió Xuân, gửi khúc đoạn trường Yên Nhiên.
Nhớ chàng xa tựa cõi thiên,
Xưa kia đôi mắt mầu huyền liếc ngang,
Nay thành dòng suối lệ tràn,
Không tin thiếp đứt ruột gan tháng ngày,
Hãy về nhìn trước gương này!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối