採蓮曲其二

岸上誰家遊冶郎,
三三五五映垂楊。
紫騮嘶入落花去,
見此踟躕空斷腸。

 

Thái liên khúc kỳ 2

Ngạn thượng thuỳ gia du dã lang,
Tam tam ngũ ngũ ánh thuỳ dương.
Tử lưu tê nhập lạc hoa khứ,
Kiến thử trì trù không đoạn trường.

 

Dịch nghĩa

Trên bờ có mấy chàng trẻ đẹp nhà ai rong chơi qua,
Năm ba người ẩn hiện dưới ánh mặt trời.
(Cưỡi) ngựa tử lưu khuất vào trong đám hoa rụng đi mất,
Đoái nhìn thấy (những cô hái sen) mà dùng dằng ngẩn ngơ tiếc.


(Năm 747)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Con cái nhà ai giống lẳng lơ
Mấy chàng trên bến liễu buông tơ
Đường hoa ngựa tía thong dong hí
Thấy cảnh dùng dằng dạ ngẩn ngơ

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Năm, ba chàng trẻ nhà nào,
Ngựa hồng rặng liễu, bờ cao bóng người.
Ngựa kêu, lần bước hoa rơi,
Đoái trông ai đó, ngậm ngùi tiếc thương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Trên bờ chảng trẻ dáng tình tứ,
Bóng người thấp thoáng rặng liễu buông.
Ngựa hí, lần theo đường hoa rụng,
Ngơ ngẩn trông ai xót xa buồn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Nhà nào một đám trai lơ
Năm ba túm tụm trên bờ thuỳ dương.
Ngựa tía hí hoa trên đường,
Đứt ruột chưa thực đáng thương ngó hoài!

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Lêu lổng nhà ai trai bến sông,
Tụm năm tụm bảy ánh bờ thông.
Ngựa Lư hí dẫm lên hoa rụng,
Ái ngại mà xem cảnh xé lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Linh Vũ

Trên bến mấy chàng đâu tới a?
Dưới tàn dương liễu tụm năm ba.
Ngựa hồng lạc bước đường hoa rụng,
Thấy cảnh lần khân dạ xót xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Hái sen bên suối Nhược Da,
Tiếng cười tiếng nói bên hoa ồn ào.
Nắng soi đáy nước má đào,
Gió tung tà áo ngạt ngào mùi hương.
Những chàng trai trẻ qua đường,
Năm ba túm tụm gốc dương đứng hoài.
Đạp hoa, ngựa đến, hí dài,
Thấy kia, chùn bước, lòng ai thẫn thờ...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Ngọc Mỹ

Cô hái sen bên ngòi Nhược Da
Cười qua hoa chuyện nói trong hoa
Nắng soi đáy nước ngời trang điểm
Gió ngát vờn bay vạt áo là
Chàng lãng tử nhà nào tới bến
Bờ thuỳ dương bóng toả dăm ba
Hí êm ngựa bước trên hoa rụng
Dùng dắng ngoái hoài chẳng nỡ xa.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên bờ có bọn lẳng lơ trai
Bên rặng thuỳ dương dưới nắng mai
Thúc ngựa đạp càn lên hoa rụng
Nhác trông thấy cảnh...ngẩn ngơ hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà ai con trẻ trai bên đường,
Tề tựu năm ba dưới bóng dương.
Ngựa hí bước lần hoa lối rụng,
Dùng dằng trông ngóng dạ buồn thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối