02/12/2020 00:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái liên khúc kỳ 2
採蓮曲其二

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/06/2005 16:11

 

Nguyên tác

岸上誰家遊冶郎
三三五五映垂楊
紫騮嘶入落花去
見此踟躕空斷腸

Phiên âm

Ngạn thượng thuỳ gia du dã lang
Tam tam ngũ ngũ ánh thuỳ dương
Tử lưu tê nhập lạc hoa khứ
Kiến thử trì trù không đoạn trường

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Nhà nào một đám trai lơ
Năm ba túm tụm trên bờ thuỳ dương.
Ngựa tía hí hoa trên đường,
Đứt ruột chưa thực đáng thương ngó hoài!
(Năm 747)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Thái liên khúc kỳ 2