Dưới đây là các bài dịch của Trần Ngọc Mỹ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Hạ nhật Nam Đình hoài Tân Đại (Mạnh Hạo Nhiên): Bản dịch của Trần Ngọc Mỹ

Non tây ngậm bóng ô tà
Ao đông toả ánh trăng ngà dần cao
Tóc buông hóng mát gió chiều
Mở hiên giăng võng phiêu diêu ngả mình
Gió đâu lại ngát hương tình
Nghe sương khóm trúc rời cành êm rơi
Muốn tìm đàn hoạ khúc chơi
Nhưng tri âm hỡi! Ai người? Ai nghe?
Cố nhân ơi xót hồn ta!
Khuya về vắng giấc gần xa mộng hồn.

Ảnh đại diện

Đằng Vương các (Vương Bột): Bản dịch của Trần Ngọc Mỹ

Gác Đằng Vương cao vút bãi Lâm Giang
Đâu nữa múa ca rộn ngọc vàng
Mây sớm Phố Nam qua mái vẽ
Mưa chiều Tây Lĩnh cuốn rèm sang
Mây in đầm nước ngày đằng đẵng
Vật đổi sao rời năm lại năm
Trong các đâu rồi con cháu chúa
Ngoài hiên sông chảy nhớ gì chăng.

Ảnh đại diện

Thái liên khúc kỳ 2 (Lý Bạch): Bản dịch của Trần Ngọc Mỹ

Cô hái sen bên ngòi Nhược Da
Cười qua hoa chuyện nói trong hoa
Nắng soi đáy nước ngời trang điểm
Gió ngát vờn bay vạt áo là
Chàng lãng tử nhà nào tới bến
Bờ thuỳ dương bóng toả dăm ba
Hí êm ngựa bước trên hoa rụng
Dùng dắng ngoái hoài chẳng nỡ xa.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]