秋浦寄內

我今尋陽去,
辭家千里餘。
結荷倦水宿,
卻寄大雷書。
雖不同辛苦,
愴離各自居。
我自入秋浦,
三年北信疏。
紅顏愁落盡,
白髮不能除。
有客自梁苑,
手攜五色魚。
開魚得錦字,
歸問我何如。
江山雖道阻,
意合不為殊。

 

Thu Phố ký nội

Ngã kim Tầm Dương khứ,
Từ gia thiên lý dư.
Kết hà quyện thuỷ túc,
Khước ký đại lôi thư.
Tuy bất đồng tân khổ,
Sảng ly các tự cư.
Ngã tự nhập Thu Phố,
Tam niên bắc tín sơ.
Hồng nhan sầu lạc tận,
Bạch phát bất năng trừ.
Hữu khách tự Lương uyển,
Thủ huề ngũ sắc ngư.
Khai ngư đắc cẩm tự,
Quy vấn ngã hà như.
Giang san tuy đạo trở,
Ý hợp bất vi thù.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mình nay đến tận Tầm Dương
Cách nhà tính đến hơn nghìn dặm xa
Kết sen, dừng nước mệt nhoà
Nhớ ai muốn gửi về nhà thư nhanh
Tuy không cay đắng cùng mình
Thương vì xa cách chẳng thêm ngọt bùi
Từ khi mình đến phố Thu
Ba năm phương bắc mịt mù tin thư
Hồng nhan buồn đến nẫu người
Chắc rằng tóc cũng trắng phơ mái đầu
Vườn Lương một khách quen lâu
Trên tay cầm cá năm màu ghé qua
Thư trong bụng cá mổ ra
Hỏi rằng mình đã thế nào bấy nay
Núi sông cách trở đường dài
Nhưng tình vẫn mãi miệt mài bên nhau

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Nay đến Tầm Dương lận,
Cách nhà nghìn dặm nhoà.
Dựa sen dừng nước nghỉ,
Muốn gởi thư nhanh mà !
Dẫu chẳng cùng cay đắng
Thương vì ở cách xa,
Phố Thu ta mới đến,
Ngày tháng ít tin nhà.
Buồn má hồng sa sút,
Mái đầu cũng bạc ra!
Khách từ Lương uyển đến,
Cá ngủ sắc mang quà.
Mổ cá được thư gấm,
Hỏi thăm bao chuyện ta.
Núi sông tuy cách trở,
Ý hợp vẫn như là...!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nay Tầm Dương ta đi du ngoạn
Cách xa nhà ngàn dặm hơn thôi
Lá sen kết lại để ngồi
Thư nhanh một bức đôi lời gửi đi
Tuy cay đắng không chia sẻ được
Nhưng nơi xa không ngớt thương nàng
Từ vào Thu Phố ba năm
Thư nhà phương bắc đôi lần nhận thôi
Má hồng chắc pha phôi buồn bã
Tóc bạc phơ chắc chả miễn trừ
Khách từ Lương Uyển đưa thư
Phong bì in ngũ sắc ngư rõ ràng
Mở thư ra chữ nàng như gấm
Hỏi ta sao vẫn chậm trở về
Tuy rằng cách trở sơn khê
Đôi ta ý hợp vẫn là một thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời