08/12/2022 16:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu Phố ký nội
秋浦寄內

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 06:06

 

Nguyên tác

我今尋陽去,
辭家千里餘。
結荷倦水宿,
卻寄大雷書。
雖不同辛苦,
愴離各自居。
我自入秋浦,
三年北信疏。
紅顏愁落盡,
白髮不能除。
有客自梁苑,
手攜五色魚。
開魚得錦字,
歸問我何如。
江山雖道阻,
意合不為殊。

Phiên âm

Ngã kim Tầm Dương khứ,
Từ gia thiên lý dư.
Kết hà quyện thuỷ túc[1],
Khước ký đại lôi thư.
Tuy bất đồng tân khổ,
Sảng ly các tự cư.
Ngã tự nhập Thu Phố,
Tam niên bắc tín sơ.
Hồng nhan sầu lạc tận,
Bạch phát bất năng trừ.
Hữu khách tự Lương uyển,
Thủ huề ngũ sắc ngư.
Khai ngư đắc cẩm tự,
Quy vấn ngã hà như.
Giang san tuy đạo trở,
Ý hợp bất vi thù.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mình nay đến tận Tầm Dương
Cách nhà tính đến hơn nghìn dặm xa
Kết sen, dừng nước mệt nhoà
Nhớ ai muốn gửi về nhà thư nhanh
Tuy không cay đắng cùng mình
Thương vì xa cách chẳng thêm ngọt bùi
Từ khi mình đến phố Thu
Ba năm phương bắc mịt mù tin thư
Hồng nhan buồn đến nẫu người
Chắc rằng tóc cũng trắng phơ mái đầu
Vườn Lương một khách quen lâu
Trên tay cầm cá năm màu ghé qua
Thư trong bụng cá mổ ra
Hỏi rằng mình đã thế nào bấy nay
Núi sông cách trở đường dài
Nhưng tình vẫn mãi miệt mài bên nhau
[1] Tác giả ví mình như dòng nước mệt mỏi, nay kết hoa sen dừng lại ở đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Thu Phố ký nội