Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi ltvannhi vào 26/10/2012 15:23

永王東巡歌其三

雷鼓嘈嘈喧武昌,
雲旗獵獵過尋陽。
秋毫不犯三吳悅,
春日遙看五色光。

 

Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 03

Lôi cổ tào tào huyên Vũ Xương,
Vân kỳ liệp liệp quá Tầm Dương.
Thu hào bất phạm Tam Ngô duyệt,
Xuân nhật dao khan ngũ sắc quang.

 

Dịch nghĩa

Tiếng trống như sấm sét inh ỏi náo động đất Vũ Xương,
Cờ mây phấp phới vượt bến Tầm Dương.
Chồi non chẳng phạm đến vẽ đẹp của Tam Ngô,
Ngày xuân từ xa nhìn thấy năm sắc rực rỡ.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngao_0p

Trống nổi thùng thùng náo Vũ Xương,
Cờ mây phấp phới vượt Tầm Dương.
Chồi non đâu ẩn Tam Ngô đẹp,
Năm sắc xa trông dưới ánh xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tại Vũ Xương trống rền như sấm
Cờ tung bay qua bến Tầm Dương
Đất Ngô dân chúng mến thương
Quân đi năm sắc đường đường phát ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ầm ầm trống rộn Vũ Xương
Cờ mây phơi phới Tầm Dương vượt bờ
Rỡ ràng vẻ đẹp Tam Ngô
Ngày xuân năm sắc mây tô xa nhìn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiếng trống sấm vang đất Vũ Xương,
Cờ mây phất phới vượt Tầm Dương.
Tam Ngô vẽ đẹp không xâm phạm,
Năm sắc ngày xuân rực ánh dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trống vang náo động Vũ Xương,
Cờ mây phấp phới Tầm Dương vượt bờ.
Chồi non vẻ đẹp Tam Ngô,
Ngày xuân năm sắc xa mờ rõ trông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời