陪族叔刑部侍郎曄及中書賈舍人至遊洞庭其三

洛陽才子謫湘川,
元禮同舟月下仙。
記得長安還欲笑,
不知何處是西天。

 

Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 3

Lạc Dương tài tử trích tương xuyên,
Nguyên lễ đồng chu nguyệt hạ tiên.
Ký đắc Trường An hoàn dục tiếu,
Bất tri hà xứ thị tây thiên.


(Năm 759)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tương Xuyên đất trích chốn này
Thuyền cùng Nguyên Lễ tiên đày thế gian
Cười đi để nhớ Trường An
Một nơi xa lắc muôn vàn trời tây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Lạc Dương tài tử biếm Tương xuyên,
Đò nguyệt cùng Nguyên vốn trích tiên.
Nhớ đến Trường An cười nắc nẻ,
Chẳng hay nào xứ ấy tây thiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người Lạc Dương sông Tương đi biếm
Nguyên đi đày cùng chuyến dưới trăng
Trường An gửi vẫn cười rằng
Chẳng hay triều chính tây phương nơi nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Anh tài thành Lạc biếm Tương Xuyên
Dưới nguyệt chung thuyền chính trích tiên
Gởi đến Trường An cười sảng khoái
Biết nơi nào đó chốn tây thiên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lạc Dương tài tử đày Tương Xuyên,
Dưới nguyệt cùng thuyền với trích tiên.
Nhớ đến Trường An cười muốn mãi,
Biết nơi nào chốn ấy tây thiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời