子夜夏歌

鏡湖三百里,
菡萏發荷花。
五月西施采,
人看隘若耶。
回舟不待月,
歸去越王家。

 

Tí Dạ hạ ca

Kính hồ tam bách lý,
Hạm đạm phát hà hoa.
Ngũ nguyệt Tây Thi thái,
Nhân khán ải Nhược Da.
Hồi chu bất đãi nguyệt,
Quy khứ Việt vương gia.

 

Dịch nghĩa

Kính hồ trải dài ba trăm dặm,
Những cây sen nở hoa đầy.
Tháng năm Tây Thi hái hoa,
Người xem thấy ở trên con lạch hẹp Nhược Da.
Chẳng buồn chờ trăng nữa, quay thuyền về,
Trở lại cung điện của vua Việt.


Bài thơ nói đến thời thịnh trị của triều đại nhà Đường và mượn Tây Thi để nói lên sắc đẹp diễm lệ khuynh quốc khuynh thành của Dương Quý Phi. Tác giả cảm thương cho những kiếp hồng nhan bạc phận cũng như cảm khái trước những giông tố sắp nổi lên.

Cuộc sống còn hồn nhiên của Tây Thi trước khi bị tuyển lựa để đem cống cho Ngô Phù sai, dùng nàng làm mỹ nhân kế để thực hiện giấc mông tranh bá đồ vương của Câu Tiễn. Chúng ta có thể hiểu vẻ đẹp của Tây Thi làm người người cảm thương. Nhưng người đẹp vẫn vô tình quay thuyền trở về nhà đâu biết được số kiếp hồng nhan ba chìm bảy nổi sắp sửa xảy tới cho mình.

Với chế độ phong kiến, đất đai nào mà chẳng phải của vua (mạc phi vương thổ). Việt vương gia quay trở về nhà mình (ở đất Việt). Nếu đã bị tuyển vào cung cấm rồi thì đi đâu xe ngựa rộn ràng làm sao mà có chuyện hái hoa sen, làm sao mà về sớm được, còn phải ở cạnh quân vương để mà xem hoa ngắm nguyệt.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Kính Hồ ba trăm dặm
Sen nở đã đầy hoa
Tháng năm Tây Thi hái
Người ngóng ải Nhược Da
Quay thuyền không đợi nguyệt
Về với Việt vương gia.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Hồ gương ba trăm dặm
Hoa sen đua nở rậm.
Tây Thi hái tháng năm
Người thấy vào suối nhược
Quay thuyền chẳng đợi rằm
Về Việt quốc xa xăm.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Kính Hồ ba trăm dặm dài,
Hoa sen đã nở cả ngoài ba trăm.
Tây Thi ra hái tháng Năm,
Nhược Da khe hẹp người thăm ngóng nàng,
Thuyền quay, chẳng đợi trăng vàng,
Việt Vương, gác quý lầu sang đang chờ!

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Kính hồ ba trăm dặm,
Hoa sen nở bộn bề.
Tháng năm Tây Thi hái,
Người ngắm nơi Nhược khê.
Thuyền lui chẳng đợi nguyệt,
Cung nước Việt quay về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Trăm dặm hồ Gương thật bát ngát,
Đầm sen mùa rộ nở muôn hoa.
Tháng năm nhàn nhã Tây Thi hái,
Chợt thấy nàng vào lạch Nhược Da.
Chẳng đợi trăng soi thuyền trở lại,
Nhà nàng cũng đất Việt Vương mà !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên hồ Kính dài ba trăm dặm
Sen nở đều đua thắm khoe hoa
Tây Thi hái tháng năm ra
Người ta nom thấy Nhược Da trở về
Quay thuyền chẳng đợi trăng lên
Cung vua nước Việt lặng yên đi vào,

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hồ Kính trải ba trăm dặm dài,
Những cây sen nở thắm hoa đầy.
Tháng năm Tây Tử, hoa thu hái,
Người thấy Nhược Da ở lạch nầy.
Chẳng muốn chờ trăng thuyền trở lại.
Trở về cung điện Việt vua ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời