15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
15 bài trả lời: 14 bản dịch, 1 thảo luận
2 người thích
Từ khoá: núi Chung Nam (5)

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 14:40, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 29/09/2013 13:50

下終南山過斛斯山人宿置酒

暮從碧山下,
山月隨人歸。
卻顧所來徑,
蒼蒼橫翠微。
相攜及田家,
童稚開荊扉。
綠竹入幽徑,
青蘿拂行衣。
歡言得所憩,
美酒聊共揮。
長歌吟松風,
曲盡河星稀。
我醉君復樂,
陶然共忘機。

 

Há Chung Nam sơn, quá Hộc Tư sơn nhân túc, trí tửu

Mộ tòng bích sơn hạ,
Sơn nguyệt tuỳ nhân quy.
Khước cố sở lai kính,
Thương thương hoành thuý vi.
Tương huề cập điền gia,
Đồng trĩ khai kinh phi.
Lục trúc nhập u kính,
Thanh la phất hành y.
Hoan ngôn đắc sở khế,
Mỹ tửu liêu cộng huy.
Trường ca ngâm “Tùng phong”,
Khúc tận hà tinh hy.
Ngã tuý quân phục lạc,
Đào nhiên cộng vong ky (cơ).

 

Dịch nghĩa

Chiều xuống theo màu núi biếc,
Ánh trăng trên non ngàn theo người đi về.
Ngoái nhìn lối nhỏ vừa đi qua,
Thấy giăng ngang một màu xanh xanh.
Cầm tay nhau đến nhà trong xóm ruộng.
Con trẻ mở chiếc cổng gỗ,
Trúc xanh dẫn vào lối đi thâm u.
Dây leo phơ phất chạm áo người đi.
Vui mừng nói được chỗ nghĩ ngơi.
Rượu ngon, chén khoan chén nhặt.
Cất tiếng ngâm bài trường ca “Tùng phong”.
Hết khúc hát, ngân hà, tinh tú đã thưa thớt rời rạc.
Tôi say, anh được vui vẻ.
Hớn hở như nhiên quên hết chuyện đời.


Chung Nam sơn cách thành nam Tây An phủ 50 dặm, giờ là huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây.

(Năm 731)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hạt Cát

Bóng chiều nghiêng núi biếc,
Trăng theo người về xuôi.
Ngoảnh đầu trông lối nhỏ,
Một miền xanh ngang vời.
Cầm tay về xóm ruộng,
Cổng rào trẻ mở chơi.
Trúc biếc đùa ngõ vắng,
Dây leo vương áo người.
Lời vui mừng chỗ tốt,
Rượu ngon đem chén mời.
Gió thông hoà giọng hát,
Hết khúc vừa sao lơi.
Người vui ta say khướt,
Lâng lâng quên chuyện đời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Chiều hôm từ non xuống,
Trăng núi theo về nhà.
Ngoảnh đầu nhìn lối nhỏ,
Xanh xanh núi mờ xa.
Dắt nhau về trang trại,
Cửa sài, trẻ mở ra.
Trúc biếc tràn ngõ tối,
Dây xanh níu áo ta.
Mừng được nơi yên nghỉ,
Nâng rượu cùng ngâm ca.
Gió, thông hoà hết khúc,
Sao nhạt dải Ngân Hà.
Tôi say, anh hể hả,
Chuyện đời hãy quẳng ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Gót chiều chậm xuống non xanh
Vầng trăng trên đỉnh theo chân người về
Nghoảnh nhìn truông dốc tư bề
Biếc xanh một dải vai kề non xanh
Dắt tay về mái nhà tranh
Trẻ con vui đón, mở nhanh cửa sài
Trúc xanh dẫn lối u hoài
Dây bìm biếc, níu áo người đang qua
Lòng mừng được trú lại nhà
Rượu ngon chuốc tạm dăm ba chén đầy
Gió thông ngân tiếng hát dài
Khúc ca vừa lắng, sao vơi ít nhiều
Ta say, bác cũng vui theo
Vô tư quên chuyện giàu nghèo thế gian.

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khuyến

Chiều hôm bước xuống chân đèo,
Bóng trăng trên núi cũng theo người về.
Ngoảnh mặt lại đầm đìa nước mắt,
Rặng non xa xanh ngắt một màu.
Nhà quê sẵn rủ rê nhau,
Trẻ thơ lần mở cửa lau khuyên chào.
Khóm trúc biếc chen vào ngõ chật,
Ngọn la xanh khẽ phất áo người.
Mừng rằng chốn được thảnh thơi,
Rượu ngon chuốc chén đầy vơi ta cùng.
Tiếng hát lẫn gió thông lác đác,
Khúc ca tàn xơ xác vẻ sao.
Mình say bác cũng lao đao,
Cho xong một cuộc biết bao chuyện tình.


Khảo dị:
Trời hôm bước xuống chân đèo,
Bóng trăng lẩn núi cùng theo người về.
Ngảnh mặt lại nhầm nhè nẻo tắt,
Dáng
non xa xanh ngắt một mầu.
Nhà quê sẵn dủ dẻ nhau,
Trẻ thơ lần mở cửa lau khuyên chào.
Khóm lục trúc chen vào ngõ chặt,
Ngọn thanh la sẽ phất áo người.
Mừng rằng được chỗ nghỉ ngơi,
Rượu ngon chuốc chén đầy vơi ta cùng.
Tiếng ca lẩn, gió đông lác đác,
Khúc ngâm tàn xơ xác vẻ sao.
Mình say bác cũng lao đao,
Cho xong một cuộc, biết bao truyện đời.
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Hữu Nam

Chiều hôm bước xuống chân đèo
Bóng trăng trên núi cũng theo người về
Ngoảnh nhìn đường nhỏ bên khe
Lá cây xanh biếc lấp đè đường nghiêng
Vào nhà lão bạn nông hiền
Trẻ con ra mở cành phên cổng ngoài
Trúc xanh dẫn lối u hoài
Dây leo xanh cuốn áo người khách chơi
Mừng rằng được chốn thảnh thơi
Rượu ngon chủ cũng ép mời tả tơi
Ngâm vang tiếng reo thông ngoài
Khúc ngâm vừa dứt sao trời cũng thưa
Tôi say bác cũng lơ mơ
Cùng nhau quên hết giấc mơ thê tình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Non xanh chiều tối xuống mau
Theo người trăng núi trước sau cùng về
Ngoảnh đầu trông lại đường đi
Chắn ngang một bức xanh rì xa xa
Cùng nhau về đến điền gia
Tiểu đồng mở cửa bước ra đứng chờ
Đường vào bóng trúc dập mờ
Cỏ xanh lướt áo cạnh bờ lôi thôi
Vui mừng được chỗ nghỉ ngơi
Rượu ngon lại dọn cùng mời uống say
Ngâm nga Tùng gió điệu hay
Hát xong một khúc sao mây thưa rồi
Ta say anh lại cùng vui
Đấy đây vui sướng việc đời bỏ quên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Chiều hôm xuống núi biếc
Trăng núi theo chân người
Ngoảnh đầu trông lối cũ
Hơi núi xanh chơi vơi
Dắt nhau đến trang trại
Trẻ nhỏ mở then mây
Tre xanh vào ngõ thắm
Dây leo chạm áo ai
Vui được nơi nghỉ lại
Rượu ngon cùng nhau say
Hát vang khúc "Gió thông"
Hát xong sao mờ phai
Tôi say bạn cũng vui
Hớn hở cùng quên đời

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Chiều từ núi biếc dần xuống,
Trăng núi theo người về chơi.
Ngoảnh lại nhìn con đường nhỏ,
Xanh xanh núi chắn ngang trời !
Dắt tay cùng về xóm ruộng,
Con trẻ mở rào đón cười.
Trúc rợp lấn vào đường nhỏ,
Dây leo vướng áo lả lơi.
Lời vui được chốn tạm nghỉ,
Rượu quí nhặt khoan chén mời.
Hát mãi khúc reo tùng bách,
Khúc tàn, sao cũng lặng vơi.
Ta say bạn lại vui thích,
Dịp hiếm nhẹ quên chuyện đời !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phỏng Dịch Huyền Lâm

Bóng tà qua núi biếc
Trăng lửng thửng theo người
Quay đầu trông lối nhỏ
một miền xanh ngang trời
Nắm tay về thôn dã
Trẻ mở cổng vui đùa
Ngõ trúc buồn u tịch
Áo vướng dây leo đưa
Mừng bạn cơ ngơi đẹp
Nâng ly cạn chén mời
Thông reo hòa khúc hát
Vừa dứt sao đà vơi
Bạn vui ta say khướt
Quên lãng đi chuyện đời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Non xanh bóng đã xế tà
Trăng đang đủng đỉnh theo ta xuống đồi
Ngoái nhìn lối nhỏ xa khơi
Xanh xanh một dãy cuối trời chắn ngang
Dắt nhau về chốn thôn trang
Trẻ thơ mở cổng hân hoan reo cười
Ngõ xanh trúc rũ buồn ơi
Dây leo trước gió chạm lơi áo người
Mừng anh có được cơ ngơi
Nâng ly chúc bạn những lời đẹp xinh
Cùng thông hát khúc hữu tình
Vãn xong khúc hát giật mình sao phai
Người vui ta cạn chén say
Đêm nay gát bỏ chuyện ngoài nhân gian

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối