行路難其一

金樽清酒斗十千,
玉盤珍饈值萬錢。
停杯投箸不能食,
拔劍四顧心茫然。
欲度黃河冰塞川,
將登太行雪暗天。
閒來垂釣坐溪上,
忽復乘舟夢日邊。
行路難,行路難,
多岐路,今安在。
長風破浪會有時,
直掛雲帆濟滄海。

 

Hành lộ nan kỳ 1

Kim tôn thanh tửu đẩu thập thiên,
Ngọc bàn trân tu trị vạn tiền.
Đình bôi đầu trợ bất năng thực,
Bạt kiếm tứ cố tâm mang nhiên.
Dục độ Hoàng Hà băng tắc xuyên,
Tương đăng Thái Hàng tuyết ám thiên.
Nhàn lai thuỳ điếu toạ khê thượng,
Hốt phục thừa chu mộng nhật biên.
Hành lộ nan, hành lộ nan!
Đa kỳ lộ, kim an tại?
Trường phong phá lãng hội hữu thì,
Trực quải vân phàm tế thương hải.

 

Dịch nghĩa

Bình vàng, rượu trong, mười ngàn đấu
Mâm bạc, thức ăn quý, trị vạn tiền
Ngừng ly, ném đũa xuống đất, ăn không được
Rút gươm nhìn quanh bốn phía, lòng hoang mang
Muốn qua sông Hoàng Hà, băng đóng nghẽn dòng sông
Tính lên núi Thái Hàng, tuyết phủ mù mịt trời đất
Nhàn rỗi thả cần câu xuống ngồi bên khe nước
Bỗng nằm mộng thấy đi thuyền ra mé có mặt trời
Đi đường khó thay! Đi đường khó thay!
Nhiều đường rẽ? Bây giờ đâu nhỉ?
Cũng có lúc gió thổi dài vỗ phá sóng
Sẽ kéo thẳng buồm giương ra biển xanh khơi


(Năm 732)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Chén vàng rượu quý đấu mười ngàn
Mâm ngọc thức ngon đáng vạn quan
Ngừng tay ném đũa không sao nuốt
Rút gươm trông khắp dạ bàn hoàn
Muốn vượt sông Hoàng, băng chửa tan
Toan lên núi Thái, tuyết mờ lan
Thong thả ngồi câu bên ngọn suối
Bỗng cỡi thuyền mơ cõi nắng tràn
Khó đi đường! Khó đi đường!
Nhiều lối quanh, đâu đây tá?
Có khi nương gió vượt ba đào
Kéo thẳng thuyền mây qua biển cả...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Cốc vàng, rượu trong, vạn một đấu,
Mâm ngọc, thức quý, giá mười ngàn.
Dừng chén, ném đũa, nuốt không được,
Rút kiếm nhìn quanh lòng mênh mang.
Muốn vượt Hoàng Hà sông băng đóng,
Toan lên Thái Hàng núi tuyết phơi.
Lúc rỗi buông câu bờ khe biếc,
Bỗng mơ thuyền lướt cạnh mặt trời.
Đưòng đi khó! Đường đi khó!
Nay ở đâu? Đường bao ngả?
Cưỡi gió, phá sóng hẳn có ngày,
Treo thẳng buồm mây vượt biển cả!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
64.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Rượu thơm chén quý đáng mười ngàn
Món ngon mâm ngọc giá muôn vàng
Chén đũa buông rơi nhai khó nuốt
Tuốt kiếm tứ bề dạ ngổn ngang
Muốn vượt Hoàng Hà băng ngăn chặn
Leo núi Thái Hàng tuyết chưa tan
Nhàn rỗi thả câu trên suối lạnh
Mơ thấy lướt thuyền hướng thiên san
Đường đi khăn khó khăn khó quá
Bao nhiêu lối rẽ lối nào an
Cởi gió rẽ mây rồi có lúc
Căng buồm vượt biển dễ từ nan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
32.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Bình vàng, rượu quý đáng tiền vạn,
Mâm ngọc, thức ngon giá mười ngàn.
Dằn chén, ném đũa, nuốt không được,
Vung gươm bốn phía, lòng mênh mang.
Băng đầy sông, khó vượt nổi Hoàng Hà,
Tuyết đầy trời, không đường lên núi Thái Hàng.
Rảnh rỗi buông câu bờ suối biếc,
Chợt cỡi thuyền mơ đến bên mặt trời.
Đường gian nan, đường gian nan!
Bao ngã rẽ, giờ đang ở đâu?
Đè sóng cưỡi gió, hẳn có lúc,
Giong thẳng buồm mây, vượt biển khơi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.
24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đấu mười nghìn, rượu quý chung vàng,
Giá vạn tiền, mâm ngọc cỗ sang.
Buông đũa đặt ly nuốt không nổi,
Tuốt gươm, nhìn khắp dạ bàng hoàng.
Toan lên núi Thái tuyết mù tung,
Nhàn ngồi câu cá bên khe núi,
Thuyền cỡi chợt mơ bên vầng hồng.
Đường khó đi, đường khó đi,
Nhiều lối nhỏ, đây đâu nhỉ ?
Sóng lớn gió to cũng có khi,
Bườm mây dong thẳng tuôn ra bể...

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Linh Vũ

Chén vàng rượu quí cả ngàn thưng,
Mâm ngọc đồ ngon đáng vạn đồng.
Ngừng ly ném đũa không sao nuốt,
Rút kiếm nhìn quanh thấy chạnh lòng.
Muốn vượt Hoàng Hà băng lấp lối,
Toan trèo núi Thái tuyết mênh mông.
Ngồi chơi câu cá bên bờ suối,
Chợt lại cưỡi thuyền mơ ruổi rong.
Đường đi khó,đường đi khó!
Những ngã rẽ nào chưa thông.
Gặp thời cưỡi gió vượt sóng cả,
Dong thẳng buồm mây tới biển đông.

24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Chén bạc, rượu trong, mười ngàn đẩu
Giá tiền muôn, mâm báu vị ngon
Bỏ chén đũa, dạ bồn chồn
Rút gươm ngó khắp, nỗi buồn mênh mông
Qua Hoàng Hà nước đông không chảy
Lên Thái Hành trời thấy tuyết che
Khi nhàn câu cá trên khe
Lên trời bỗng thấy giấc mê trên thuyền
Đường đi khó đường len rất khó
Lối rẽ quanh đâu đó bây giờ?
Gió to sóng vỗ nào ngờ
Buồm mây kéo thẳng qua bờ biển xanh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Mười ngàn đấu rượu, chén vàng,
Bàn ngà, mỹ vị, vạn quan kể gì.
đặt ly, bỏ đũa, ăn chi!
Rút gươm, bốn phía ngó thì hoang mang...
Qua Hoàng Hà, nước đóng băng,
Thái Hàng toan vượt, tuyết đang phủ đầy.
Buông câu, đầu suối ngồi đây,
Chợt mơ thuyền nhỏ suốt ngày ra biên.
Đường đi khó! chí phải kiên!
Bao nhiêu là ngả, an nhiên lo gì.
Gió to vượt sóng, xá chi,
Buồm mây đi thẳng, ngại gì biển xanh...

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chén rượu ngọt mười ngàn một đấu
Mâm món ngon giá đáng vạn tiền
Quăng ly bỏ đũa ưu phiền
Rút gươm ngơ ngác đứng nhìn chung quanh
Muốn vượt sông Hoàng băng làm tắc
Lên Thái Hành lại tuyết tối trời
An nhàn câu cá chơi thôi
Bỗng dưng mơ phía mặt trời thuyền nan
Đường đi khó! Gian nan hành lộ!
Nhiều ngã ba biết phía nào đi
Gió to sóng lớn có khi
Giương buồm mây thẳng phi vào biển xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mâm ngọc thức quý giá vạn tiền
Bình ngọc rượu trong đấu mười ngàn
Dằn ly ném đủa nuốt chẳng được
Rút gươm nhìn quanh lòng mênh mang
Muốn qua Hoàng Hà sông nghẽn băng
Muốn lên Thái Hàng trời mù tuyết
Nhàn rỗi ngồi câu bên dòng khe
Mơ cạnh mặt trời dong thuyền lướt
Đường đi khó, đường đi khó
Bao ngã rẽ giờ nơi đâu
Cưỡi gió phá sóng cũng có lúc
Giương thẳng buồm mây vượt biển khơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối