出妓金陵子呈盧六其一

安石東山三十春,
傲然攜妓出風塵。
樓中見我金陵子,
何似陽臺雲雨人。

 

Xuất kỹ Kim Lăng tử trình Lư lục kỳ 1

An Thạch Đông Sơn tam thập xuân,
Ngạo nhiên huề kỹ xuất phong trần.
Lâu trung kiến ngã Kim Lăng tử,
Hà tự Dương Đài vân vũ nhân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Yên Thạch Đông Sơn ba mươi tuổi
Ngạo nghễ đưa kỹ nữ hoàn lương
Gặp tôi khách đất Kim Lăng
Nào đâu phải kẻ hoa trăng Dương Đài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đông Sơn An Thạch ba mươi ngoài,
Ngạo thoát ca cầm chốn khổ ai.
Trên gác Kim Lăng người gặp tớ,
Sao như vân vũ khách Dương Đài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quê Đông Sơn trạc ba mươi tuổi
Ngạo nghễ rời nghề kỹ phong trần
Gặp ta trên gác Kim Lăng
Tựa người trong cuộc vũ vân Dương Đài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đông Sơn An Thạch ba mươi xuân,
Ngạo nghễ ca nhi chốn bụi trần.
Trên gác Kim Lăng ta gặp khách,
Dương Đài sao giống khách mây mưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đông Sơn Yên Thạch tuổi ba mươi,
Kỹ nữ ngạo đưa người hoàn lương.
Kim Lăng ta gặp khách thương,
Tựa sao như khách hoa Dương Đài nào?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời