Thu ngồi quán Kim Trương
Nhạc dịu chưa bắt đầu
Màu mưa pha khói loãng
Lặng lẽ hướng trung châu
Cung vắng chiều mơ màng
Mênh mông buồn lắng sâu
Thu xanh không an ủi
Rượu trắng tràn ly bôi
Ca ngâm nhớ đàn sáo
Người ấy đã đi rồi
Một mình gắng chuốc rượu
Tài kinh luân nay đâu
Đàn kiếm ơn công tử
Không nói chỉ buồn thôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.