橫江詞其三

橫江西望阻西秦,
漢水東連揚子津。
白浪如山那可渡,
狂風愁殺峭帆人。

 

Hoành giang từ kỳ 3

Hoành giang tây vọng trở tây Tần,
Hán thuỷ đông liên Dương Tử tân.
Bạch lãng như sơn na khả độ,
Cuồng phong sầu sát tiễu phàm nhân.


(Năm 726)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Sông Hoành tây ngóng cách tây Tần,
Sông Hán đông sang Dương Tử gần.
Sóng trắng ngất cao không thể vượt,
Cuồng phong sầu chết khách giăng buồm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Hoành giang tây cách tây Tần,
Bến Dương Tử, Hán thuỷ gần thông nhau.
Bó tay, sóng núi bạc đầu,
Khách buồm sốt ruột chết sầu gió điên!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tây Tần tây ngóng cách Hoành giang,
Hán thuỷ đông liền với bến Dương.
Sóng trắng như non sao vượt được,
Cuồng phong sầu chết kẻ bườm giương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoành Giang tây ngóng cách tây Tần
Sông Hán bến Dương cạnh phía đông
Sóng bạc như non sao vượt nổi
Thuyền đi sầu chết trận cuồng phong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoành Giang nhìn tây Tần cách trở
Sông Hán đông Dương Tử nối liền
Sóng cao qua bến không nên
Gió cuồng sầu giết người trên thuyền buồm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông Hoành tây cách về tây Tần,
Sông Hán liền đông Dương Tử gần.
Sóng trắng như non khôn vượt nỗi,
Cuồng phong sầu chết khách buồm giăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời