01/10/2022 09:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoành giang từ kỳ 3
橫江詞其三

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/02/2006 05:22

 

Nguyên tác

橫江西望阻西秦,
漢水東連揚子津。
白浪如山那可渡,
狂風愁殺峭帆人。

Phiên âm

Hoành giang tây vọng trở tây Tần,
Hán thuỷ đông liên Dương Tử tân.
Bạch lãng như sơn na khả độ,
Cuồng phong sầu sát tiễu phàm nhân.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Hoành giang tây cách tây Tần,
Bến Dương Tử, Hán thuỷ gần thông nhau.
Bó tay, sóng núi bạc đầu,
Khách buồm sốt ruột chết sầu gió điên!
(Năm 726)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Hoành giang từ kỳ 3