Đêm ngủ dưới Vu sơn,
Vượn hú mộng chập chờn.
Cù Đường tháng ba đẹp,
Suối lục hoa đào vờn.
Gió thổi mưa về nam,
Phẩy ướt áo vua Sở.
Cao Khâu nhớ Tống Ngọc,
Khóc chuyện xưa dang dở.

tửu tận tình do tại