24/05/2024 16:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Vu sơn hạ
宿巫山下

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2018 23:01

 

Nguyên tác

昨夜巫山下,
猿聲夢裏長。
桃花飛綠水,
三月下瞿塘。
雨色風吹去,
南行拂楚王。
高丘懷宋玉,
訪古一沾裳。

Phiên âm

Tạc dạ Vu sơn hạ,
Viên thanh mộng lý trường.
Đào hoa phi lục thuỷ,
Tam nguyệt há Cù Đường[1].
Vũ sắc phong xuy khứ,
Nam hành phất Sở vương[2].
Cao Khâu[3] hoài Tống Ngọc,
Phỏng cổ nhất triêm thường.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đêm ngủ dưới Vu sơn,
Vượn hú mộng chập chờn.
Cù Đường tháng ba đẹp,
Suối lục hoa đào vờn.
Gió thổi mưa về nam,
Phẩy ướt áo vua Sở.
Cao Khâu nhớ Tống Ngọc,
Khóc chuyện xưa dang dở.
Núi Vu ở Quỳ Châu, Tứ Xuyên.

[1] Tức Cù Đường giáp hay Quỳ giáp 夔峽, kẽm núi hai bên sông Dương Tử chạy từ thành Bạch Đế đến Vu sơn. Cù Đường là một trong 3 kẽm núi cùng với Vu giáp và Tây Lăng giáp tạo thành khu vực Tam giáp rất nguy hiểm cho ghe thuyền đi lại trên sông. Hiện nay 3 kẽm này không còn nữa vì Trung Quốc cho xây đập Tam Giáp.
[2] Sở Hoài Vương 楚懷王, đi chơi Vu sơn cùng Tống Ngọc, đêm nằm mơ thấy Vu sơn thần nữ tới dâng chăn gối, trước khi đi, nói rằng nàng là thần nữ Vu sơn, sáng làm mưa chiều làm mây. Sau này khi nói đến mây mưa Vu sơn là nói đến chuyện chăn gối.
[3] Nằm phía nam đỉnh Vu sơn, còn gọi là Cao Đô sơn. Cao Đường phú: “Thiếp tại Vu Sơn chi dương, Cao Khâu chi trở” 妾在巫山之阳,高丘之阻 (Thiếp ở phía nam núi Vu, nơi hiểm yếu gọi là Cao Khâu).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Túc Vu sơn hạ