宴鄭參卿山池

爾恐碧草晚,
我畏朱顏移。
愁看楊花飛,
置酒正相宜。
歌聲送落日,
舞影迴清池。
今夕不盡杯,
留歡更邀誰。

 

Yến Trịnh tham khanh sơn trì

Nhĩ khủng bích thảo vãn,
Ngã uý chu nhan di.
Sầu khán dương hoa phi,
Trí tửu chính tương nghi.
Cao thanh tống lạc nhật,
Vũ ảnh hồi thanh trì.
Kim tịch bất tận bôi,
Lưu hoan cánh yêu thuỳ?

 

Dịch nghĩa

Ông ngán bãi cỏ biếc buổi chiều,
ta sợ má hồng thay đổi.
Buồn trông hoa dương liễu bay,
tiệc rượu bày đúng cách.
Tiếng ca như tiễn nắng chiều tắt,
hình ảnh vũ nữ phản chiếu trên ao nước trong.
Tối nay rượu rót vào chén không ngừng,
muốn hoan lạc mãi biết có ai giữ lại?


Tham khanh là một quan chức làm tham mưu cho một chủ soái nào đó.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông ngán bãi buổi chiều cỏ biếc
Sợ đổi thay ta tiếc má hồng
Rụng rơi hoa liễu buồn trông
Tiệc bày đúng cách, rượu nồng thênh thang
Ca như tiễn chiều vàng nắng tắt
Ảnh vũ nhân chiếu hắt trên ao
Tối nay rượu rót tuôn trào
Lạc hoan muốn mãi, biết nào ai cho?

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ông chê cỏ biếc buổi chiều,
Má hồng ta sợ có nhiều đổi thay.
Buồn trông hoa liễu dương bay,
Đúng là có tiệc rượu bày diễn ra.
Nắng chiều tiễn tắt tiếng ca,
Nữ ca ảnh chiếu ao nhoà nước trong.
Tối nay rượu rót không ngừng,
Muốn hoan lạc mãi biết chừng ai cho?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời