題東谿公幽居

杜陵賢人清且廉,
東溪卜築歲將淹。
宅近青山同謝朓,
門垂碧柳似陶潛。
好鳥迎春歌後院,
飛花送酒舞前簷。
客到但知留一醉,
盤中秪有水晶鹽。

 

Đề Đông Khê công u cư

Đỗ Lăng hiền nhân thanh thả liêm,
Đông Khê bốc trúc tuế thì yêm.
Trạch cận thanh sơn đồng Tạ Diễu,
Môn thuỳ bích liễu tự Đào Tiềm.
Hảo điểu nghênh xuân ca hậu viện,
Phi hoa tống tửu vũ tiền thiềm.
Khách đáo đản tri lưu nhất tuý,
Bàn trung chỉ hữu thuỷ tinh diêm.

 

Dịch nghĩa

Người hiền tài đất Đỗ Lăng đã thanh bạch lại liêm khiết
Dựng nhà bên suối Đông Khê ở ẩn đã lâu
Nhà gần bên núi xanh giống Tạ Diễu
Có dương liễu biếc rủ ngoài cửa giống Đào Tiềm
Chim hải âu hót mừng xuân đằng sau nhà
Trước thềm hoa bay như múa bên bàn rượu
Khách đến đều được giữ lại uống một chầu rượu
Trong mâm có độc một món muối trắng


(Năm 744)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Người hiền đất Đỗ tiếng thanh liêm,
Ở ẩn Đông Khê sống ấm êm.
Nhà cạnh núi xanh như Tạ Diễu,
Ngỏ trồng liễu biếc giống Đào Tiềm.
Đón xuân chim hót sau vườn tược,
Tiễn rượu hoa bay trước bực thềm.
Khách đến ân cần say chén rượu,
Trên bàn nhâm nhấp muối đưa hèm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thanh liêm xứ Đỗ chính là ông,
Về ẩn làm nhà tại suối Đông.
Núi biếc bên nương như Tạ Diểu,
Liễu xanh liền chái tựa Đào công.
Vườn sau xuân đón chim vui hót,
Hiên trước rượu đưa hoa nở lồng.
Khách đến cố mời say một bữa,
Trên bàn độc món muối tinh bông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Người hiền đất Đỗ sống thanh liêm,
Bờ suối Đông Khê ẩn bấy niên.
Nhà cạnh non xanh như Tạ Diễu,
Cửa im liễu biếc giống Đào Tiềm.
Đón xuân chim hót vang sau chái,
Đưa rượu hoa bay lượn trước hiên.
Khách đến lưu nài say một cử,
Trên bàn chỉ dĩa muối tinh nguyên !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Đỗ Lăng đã nổi tiếng người hiền
Về ẩn Đông Khê trải mấy niên
Nhà cận núi xanh như Tạ Diễu
Cửa buông liễu biếc tựa Đào Tiềm
Đón xuân chim quý ca sau viện
Mời rượu hoa bay múa trước hiên
Khách đến nài nhau say một bữa
Trong mâm chỉ có muối tinh nghiền

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Đỗ Lăng có một người hiền
Đông Khê kiếm chốn ở yên dưỡng nhàn
Ấy nhà Tạ cạnh thanh san
Cửa Đào tơ liễu buông mành thướt tha
Đón xuân chim hót sau nhà
Hoa bay đưa rượu múa qua trước hè
Khách chơi giữ ở chén lì
Trong mâm chỉ có muối thì trắng tinh


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản

Hiền giả thanh liêm đã nổi danh,
Đông Khê về ẩn dưới lều tranh.
Nhà như Tạ Diễu, kề non biếc,
Cổng tựa Đào Tiềm, rủ liễu xanh.
Hoa đón rượu bầy bay trước viện,
Chim mừng xuân đến hỏi sau mành.
Khách thăm, chủ cố nài cùng uống,
Chỉ thấy trong mâm muối trắng tinh!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Đỗ Lăng nổi tiếng khách thanh liêm,
Mái ấm Đông Khê đãi kẻ hiền.
Nhà cạnh núi xanh như Tạ Diễu,
Cổng ben liễu biếc tựa Đào Tiềm.
Đón xuân chim hót sau tư thất,
Mời rượu hoa bay trước thuý hiên.
Lưu khách cố nài cùng chuốc chén,
Trên mâm chỉ thấy món tinh diêm!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đỗ Lăng có bác rất thanh liêm,
Chọn đất Đông Khê ở chốn nghiêm.
Nhà cạnh non xanh dường Tạ Diễu,
Cửa treo liễu biếc tựa Đào Tiềm.
Xuân về chim hót vui sau viện,
Rượu tới hoa đưa múa trước thềm.
Khách đến chỉ mời say một bữa,
Trong mâm toàn những "thuỷ tinh diêm".


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Người hiền trong sạch, Đỗ Lăng,
Đông Khê, mái cỏ quanh năm lánh đời.
Gần non, giống Tạ Diễu rồi,
Cửa đầy liễu rủ, tựa nơi Đào Tiềm.
Nhà sau, chim hót vang rền,
Hoa bay mời rượu, múa hiên trước nhà.
Khách, mời một bữa gọi là,
Trong mâm, một món ‘‘muối pha lê’’ dòn...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người hiền đất Đỗ Lăng liêm khiết
Suối Đông Khê nhà thiết đã lâu
Tựa nhà họ Tạ non sâu
Liễu xanh trước cửa giống đâu họ Đào
Chim sau nhà hót chào xuân tới
Hoa trước thềm mời rượu múa may
Khách thăm chủ chuốc uống say
Trong mâm chỉ thấy muối bày trắng tinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối