赤壁歌送別

二龍爭戰決雌雄,
赤壁樓船掃地空。
烈火張天照雲海,
周瑜于此破曹公。
君去滄江望澄碧,
鯨鯢唐突留餘跡。
一一書來報故人,
我欲因之壯心魄。

 

Xích Bích ca tống biệt

Nhị long tranh chiến quyết thư hùng,
Xích Bích lâu thuyền tảo địa không.
Liệt hoả trương thiên chiếu vân hải,
Chu Du vu thử phá Tào Công.
Quân khứ thương giang vọng trừng bích,
Kình nghê đường đột lưu dư tích.
Nhất nhất thư lai báo cố nhân,
Ngã dục nhân chi tráng tâm phách.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hai rồng tranh đấu quyết hơn thua
Thuyền lầu Xích Bích đốt tan tành
Nơi ấy Chu Du thắng Tào Tháo
Lửa rực như còn chiếu biển mây
Anh xuôi sông sâu nhìn nước trong
Kình nghê dấu cũ còn gì không ?
Mọi việc thư về cho tôi biết
Chuyện xưa còn phấn khích trong lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Hai rồng giao chiến quyết thư hùng,
Xích Bích thuyền lầu đất sạch không.
Lửa dữ xông trời chiếu mây biển,
Chu Du nơi ấy phá Tào công.
Người ngắm sông dài màu trong bích,
Đường Đột nghê kình còn dấu tích.
Thư về nhất nhất báo cố nhân,
Khiến mỗ vì đây động hùng phách.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rồng quyết đấu một còn một mất
Thuyền cháy tiêu bỏ đất trụi trơ
Lửa tới mây, lớn vô bờ
Chu Du phá Tháo cơ hồ sạch trơn
Nay ông trên sông trong nếu thấy
Di tích kình, nghê quậy thủa nào
Viết thư tường thuật cho nhau
Đặng tôi cũng được phần nào tráng tâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Hai rồng quyết chiến tranh sống mái
Xích Bích thuyền lầu cháy sạch không
Biển mây lửa chiếu ngút trông
Chu Du đã phá Tào Công trận này.
Sông rộng trong xanh đây bạn nhớ
Cá kình dấu vết có còn bơi
Cố nhân mọi việc gửi lời
Mình đây nhân chuyện nhất thời hùng tâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hai rồng tranh đấu quyết thư hùng,
Xích Bích thuyền lầu đốt sạch bong.
Lửa dữ xông trời ngời mây biển,
Chu Du sông ấy phá Tào công.
Anh nhìn sông biếc màu trong suốt,
Đường đột kình nghê lưu dấu không?
Nhất nhất thư về tin bạn cũ,
Để tôi cũng được chút yên lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời