別弟妹

兩妹日成長,
雙鬟將及人。
以能持寶瑟,
自解掩羅巾。
念昔別時小,
未知疏與親。
今來始離恨,
拭淚方慇懃。

 

Biệt đệ muội

Lưỡng muội nhật thành trưởng,
Song hoàn tương cập nhân.
Dĩ năng trì bảo sắt,
Tự giải yểm la cân.
Niệm tích biệt thì tiểu,
Vị tri sơ dữ thân.
Kim lai thuỷ ly hận,
Thức lệ phương ân cần.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Em gái hai cô ngày mỗi lớn,
Tóc dài sắp sửa kịp người ta.
Vẫn hay tập tễnh cây đàn sắt,
Đã biết trau tria dãi yếm là.
Nhớ lúc chia ly lòng trẻ dại,
Nên tình ngờ nghệch lẽ thân xa.
Giờ đây mới biết buồn ly biệt
Lưu luyến, ngùi lau ngấn lệ nhoà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Hai em ngày mỗi lớn,
Bím tóc sắp bằng người.
Giờ gảy được đàn quí,
Tự choàng dãi lụa tươi.
Nhớ khi biệt lúc nhỏ,
Chưa biết gì thân sơ.
Giờ khởi buồn xa cách,
Ngùi rơi lệ tiễn đưa !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hai em ngày một lớn khôn
Kết đôi bím tóc cũng bằng người ta
Ngây thơ choàng dãi khăn là
Đàn ngâm dìu dặt gảy qua mấy lần
Nhớ hồi lúc nhỏ rời chân
Biệt ly chưa biết sơ thân tình nồng
Giờ đây xa cách não nùng
Đầm đìa nước mắt đau lòng tiễn đưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Hai cô ngày một lớn
Tóc gần bằng người ta
Đã hay gảy đàn sắt
Lại biết rủ khăn là
Nhớ xưa khi tiễn biệt
Chưa hiểu tình thân sơ
Đưa anh rày mới hận
Ân cần hàng lệ sa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hai em gái ngày càng khôn lớn
Tóc bím đôi chẳng kém người ta
Biết chơi đàn sắt tài hoa
Lại còn cởi vấn lụa là khăn vuông
Chia xa trước em cưng còn bé
Chưa biết gì về lẽ thân sơ
Biệt ly biết hận bây giờ
Lại còn lau ngấn lệ sa vì buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Hai em gái lớn ngày ngày
thì đôi bím tóc nay mai kịp người.
Thêm tài đàn sắt biết chơi
Khăn là tháo vấn tự tay trùm đầu.
Trước xa nhau em bé
Chưa rõ lẻ thân sơ
Hận ly biệt bây giờ
Ân cần lau mắt lệ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hai em gái lớn ngày mau,
Tóc dài sắp sửa bằng đầu người ta.
Biết trau tria dãi yếm là,
Cây đàn thập lục siêng qua tập tành,
Nhớ xưa trẻ dại rời anh,
Nên tình ngờ nghệch không rành thân xa.
Buồn ly biệt mới biết ra,
Bùi ngùi lau ngấn lệ nhoà luyến lưu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời