贈別何邕

生死論交地,
何由見一人。
悲君隨燕雀,
薄宦走風塵。
綿穀元通漢,
沱江不向秦。
五陵花滿眼,
傳語故鄉春。

 

Tặng biệt Hà Ung

Sinh tử luận giao địa,
Hà do kiến nhất nhân.
Bi quân tuỳ yến tước,
Bạc hoạn tẩu phong trần.
Miên cốc nguyên thông Hán,
Đà giang bất hướng Tần.
Ngũ Lăng hoa mãn nhãn,
Truyền ngữ cố hương xuân.

 

Dịch nghĩa

Sống hay chết là bàn về nơi gặp nhau,
Vì đâu mà gặp một người.
Tội cho anh phải theo bày sẻ, nhạn,
Vị quan nhỏ chạy trong cơn gió bụi.
Hang nơi châu Miên trước kia ăn thông tới đất Hán,
Sông Đà không có hướng về vùng Tần.
Nơi Ngũ Lăng, hoa nở đầy mắt,
Báo cho biết rằng mùa xuân đang ở nơi quê cũ.


(Năm 762)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Sống, chết nhớ nơi gặp,
Do đâu mà làm thân.
Thương anh theo sẻ, nhạn,
Quan nhỏ lắm phong trần.
Miên cốc xưa thông Hán,
Đà Giang chẳng xuống Tần.
Ngũ Lăng hoa đầy mắt,
Quê cũ giờ đang xuân.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi gặp nhau bàn về sống chết
Vì đâu mà gặp riết một người
Thương ông sẻ nhạn theo thôi
Chức quan nhỏ bé chạy hoài bụi tung
Thông đất Hán nguyên hang Miên cốc
Sông Đà không hướng đất Tần xưa
Ngũ Lăng đầy mắt nở hoa
Báo cho ta biết xuân hoà cố hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời