送梁六自洞庭山

巴陵一望洞庭秋,
日見孤峰水上浮。
聞道神仙不可接,
心隨湖水共悠悠。

 

Tống Lương Lục tự Động Đình sơn

Ba Lăng nhất vọng Động Đình thu,
Nhật kiến Cô phong thuỷ thượng phù.
Văn đạo thần tiên bất khả tiếp,
Tâm tuỳ hồ thuỷ cộng du du.

 

Dịch nghĩa

Từ Ba Lăng xa ngắm về hồ Động Đình mùa thu,
Thấy núi Cô Phong (chung quanh) nổi dập dình trên sóng.
Nghe nói không thể gặp được thần tiên,
Tâm theo sóng hồ cùng trôi xa xăm.


Quận Ba Lăng nay là Nhạc Châu phủ, thành Nhạc Dương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Ba Lăng trông suốt Động Đình,
Màu thu bát ngát nước dềnh non côi.
Cõi tiên không bén gót người,
Tấm lòng theo nước hồ trôi lững lờ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Bông

Ba Lăng trông đến Động Đình,
Giữa hồ trái núi một mình nhấp nhô.
Thần tiên biết ở nơi mô,
Lòng theo mặt nước hồ thu dàu dàu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Từ Ba Lăng vọng tới
Thấy Động Đình nhuốm thu
Thường ngày ngắm ngọn núi
Lẻ loi trên mặt hồ

Nghe bảo có thần tiên
Trên núi mà không gặp
Theo nước hồ mông mênh
Lòng cứ hoài man mác.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Bằng Đoàn

Thu đến Ba lăng ngắm Động Đình
Ngày trông núi nổi giữa hồ xanh
Chốn tiên nghe nói không đường đến
Lòng gửi tho dòng nước uốn quanh.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ba Lăng thu ngắm Động Đình hồ,
Mặt nước ngày trông một núi nhô.
Nghe nói thần tiên không thể gặp,
Tâm theo dòng nước thảy xa mờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Ba Lăng trông xuống Động Đình,
Nước thu lai láng, núi xanh thập thò.
Thần tiên dễ gặp được mô,
Tấm lòng theo với nước hồ xa xa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thu tới Ba Lăng ngắm Động Đình,
Giữa hồ hòn núi nổi trênh vênh.
Thần tiên đồn hão nào ai gặp,
Lòng thả trôi theo nước bập bếnh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Thu Ba Lăng, ngắm Động Đình,
Một hòn núi nổi lênh đênh giữa hồ.
Thần tiên ai gặp bao giờ,
Lòng theo làn nước thẫn thờ nghĩ quanh...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ba Lăng ngắm Động Đình thu
Chon von ngọn núi giữa hồ nổi lên
Làm sao gặp được thần tiên
Lòng theo sóng nước dập duềnh bâng khuâng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ Ba Lăng ngắm Động Đình thu
Thấy núi chơ vơ nổi giữa hồ
Nghe nói thần tiên không thể gặp
Lòng theo mặt nước rộng bao la.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối