海浦獄中與茗園留別其一

人生豈必長相聚,
流落窮愁亦復佳。
送別自由還有限,
獄庭寸步即天涯。

 

Hải Phố ngục trung dữ Mính Viên lưu biệt kỳ 1

Nhân sinh khởi tất trường tương tụ,
Lưu lạc cùng sầu diệc phục giai.
Tống biệt tự do hoàn hữu hạn,
Ngục đình thốn bộ tức thiên nhai.


Khi đang bị giam ở nhà lao Hải Phố (Hội An), nghe tin bị đưa đày đi Côn Lôn tháng 8-1908 nhưng chưa biết ngày nào, các anh em trong lao làm tiệc rượu tiễn biệt, có tặng món quà và tiễn thi ca, Huỳnh Thúc Kháng cùng các anh em trong tù làm thơ từ biệt nhau. Đây là những bài của Phan Khôi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Người đời há phải hợp nhau hoài,
Lưu lạc cùng sầu gẫm cũng hay.
Tống biệt tự do quyền hạn hẹp,
Sân lao nửa bước cách trời mây!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người đời há mãi hợp nhau lâu,
Lưu lạc cũng hay cùng gẫm sầu.
Tống biệt tự do về có hạn,
Sân lao tấc bước chân trời sâu!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời