21/04/2024 02:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hải Phố ngục trung dữ Mính Viên lưu biệt kỳ 1
海浦獄中與茗園留別其一

Tác giả: Phan Khôi - 潘瓌

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/10/2020 09:05

 

Nguyên tác

人生豈必長相聚,
流落窮愁亦復佳。
送別自由還有限,
獄庭寸步即天涯。

Phiên âm

Nhân sinh khởi tất trường tương tụ,
Lưu lạc cùng sầu diệc phục giai.
Tống biệt tự do hoàn hữu hạn[1],
Ngục đình thốn bộ tức thiên nhai.

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Người đời há phải hợp nhau hoài,
Lưu lạc cùng sầu gẫm cũng hay.
Tống biệt tự do quyền hạn hẹp,
Sân lao nửa bước cách trời mây!
Khi đang bị giam ở nhà lao Hải Phố (Hội An), nghe tin bị đưa đày đi Côn Lôn tháng 8-1908 nhưng chưa biết ngày nào, các anh em trong lao làm tiệc rượu tiễn biệt, có tặng món quà và tiễn thi ca, Huỳnh Thúc Kháng cùng các anh em trong tù làm thơ từ biệt nhau. Đây là những bài của Phan Khôi.

[1] Huỳnh Thúc Kháng có sửa câu này thành “Tống biệt tự do quyền hạn tiểu” 送別自由權限小.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Khôi » Hải Phố ngục trung dữ Mính Viên lưu biệt kỳ 1