(Trong những ngày tàn ở Bắc Việt)

Ngừng tim bặt óc lặng dòng tình
Tai mắt như không phải của mình
Thấy dưới ánh trăng muôn khúc nhạc
Nghe trong tiếng ếch một màu xanh
Suối tiên mát mẻ bao cho chán
Giấc mộng vờn mơn vẫn chẳng thành
Cái thú vui xưa nào thấy nữa
Ngủ say thức tỉnh dậy buồn tênh.


In trong Giai phẩm mùa thu, tập III.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]