01/10/2022 00:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Lương Lục tự Động Đình sơn
送梁六自洞庭山

Tác giả: Trương Duyệt - 張說

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 11/03/2008 08:35

 

Nguyên tác

巴陵一望洞庭秋,
日見孤峰水上浮。
聞道仙神不可接,
心隨湖水共悠悠。

Phiên âm

Ba Lăng nhất vọng Động Đình thu,
Nhật kiến Cô phong[1] thuỷ thượng phù.
Văn đạo thần tiên bất khả tiếp,
Tâm tuỳ hồ thuỷ cộng du du.

Dịch nghĩa

Từ Ba Lăng xa ngắm về hồ Động Đình mùa thu,
Thấy núi Cô Phong (chung quanh) nổi dập dình trên sóng.
Nghe nói không thể gặp được thần tiên,
Tâm theo sóng hồ cùng trôi xa xăm.

Bản dịch của Dương Lâm

Ba Lăng trông xuống Động Đình
Nước thu thăm thẳm, dập dềnh bóng non
Thần tiên luống những nghe đồn
Xa xa nước biếc lòng son ngại rằng!
Quận Ba Lăng nay là Nhạc Châu phủ, thành Nhạc Dương.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
[1] Tức Cô sơn, hay Quân sơn, ngọn núi đứng đơn độc giữa hồ Động Đình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Duyệt » Tống Lương Lục tự Động Đình sơn