Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường
8 bài trả lời: 7 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2006 16:32, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/05/2024 08:26

灉湖山寺

空山寂曆道心生,
虛穀迢遙野鳥聲。
禪室從來塵外賞,
香台豈是世中情。
雲間東嶺千尋出,
樹裏南湖一片明。
若使巢由知此意,
不將蘿薜易簪纓。

 

Ung hồ sơn tự

Không sơn tịch lịch đạo tâm sinh,
Hư cốc điều dao dã điểu thanh.
Thiền thất tòng lai trần ngoại thưởng,
Hương đài khởi thị thế trung tình.
Vân gian Đông lĩnh thiên tầm xuất,
Thụ lý Nam hồ nhất phiến minh.
Nhược sử Sào, Do tri thử ý,
Bất tương la bệ dịch trâm anh.

 

Dịch nghĩa

Núi vắng vẻ tịch mịch lòng mộ đạo nảy sinh
Trong hang trống nghe vang vọng xa xa tiếng chim kêu
Cửa nhà thiền trước giờ chỉ được thưởng thức ngoài đám mây
Hương đài há phải nơi thế tình lục luỵ
Rặng Đông lĩnh trong đám mây lộ ra trùng trùng
Nam hồ trong đám cây một màu rõ ràng
Nếu mà để Sào, Do có cùng một ý tưởng
Thì chẳng đổi áo ẩn dật lấy trâm anh


Ung hồ: hồ ở phía nam huyện Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Núi thanh tịch nảy sinh lòng đạo,
Tiếng chim kêu vang nẻo hang cùng.
Nhà thiền phảng phất ngoài không,
Hương đài há phải cảnh trong tục trần.
Rặng Đông lĩnh xuyên vân tuyệt đỉnh,
Mảnh Nam hồ lấp lánh trong cây.
Sào, Do cùng một ý này,
Không đem cỏ lá đổi thay trâm bào.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Đạo tâm, non vắng, dễ sinh,
Hang không, sâu thẳm, kêu inh chim rừng.
Nhà thiền, chỉ ngắm mây ngừng,
Đài hương, đâu chỗ vui, mừng, thế gian.
Núi Đông vượt lớp mây tràn,
Hồ Nam rực sáng giữa ngàn cây xanh.
Sào Do ý ấy tán thành,
Áo la chẳng đổi trâm anh làm gì...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi vắng vẻ nảy sinh tâm đạo
Hang trống không huyên náo tiếng chim
Từ xưa thoát tục cửa thiền
Há cho tình luỵ gắn liền đài hương
Ngàn lớp núi phía đông mây phủ
Rừng phía nam lộ rõ một hồ
Ý này hợp với Sào, Do
Nên không mang cỏ đổi vô trâm vàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lòng mộ đạo nơi núi lặng an
Hang xa chim hót tiếng nghe vang.
Tìm vào thiền tự rời trần tục
Chen đến đài hương chuyện thế gian.
Mây phủ đĩnh cao ngàn ngọn ló
Cây che hồ nhỏ sáng trong ngần.
Sào, Do có thể cùng chung ý
chẳng chịu áo gai đổi mũ quan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Non núi vắng chợt sinh tâm đạo
Tận hang cùng huyên náo tiếng chim
Tầng mây trắng đọng im lìm
Cửa thiền là chốn thoát miền thế nhân
Xua tất cả cõi trần tục luỵ
Hương đài kia đâu chỉ vui chơi
Núi đông mây phủ kín trời
Hồ Nam xanh biếc rạng ngời trong cây
Nếu giả sử chung đây một ý
Thì Sào - Do cũng nghĩ như ta
Áo gai ẩn dật ta bà
Không đem đổi lấy lụa là trâm anh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi vắng đạo tâm dễ khởi sinh
Hang sâu chim núi hót vang lừng
Cửa thiền vui thú ngoài mây gió
Xứ Phật nào đâu chốn thế nhân
Đông lĩnh mây tan ngàn núi tỏ
Nam hồ cây động ánh dương trong
Sào Do ắt hẳn cùng tâm ý
Áo cỏ nào đem đổi gấm bông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi yên mộ đạo gợi tâm sinh,
Hang trống nghe vang chim vọng inh.
Thoát tục cửa thiền ngoài biển cả.
Hương đài há phải nơi chung tình.
Rặng Đông lĩnh lộ mây dầy đặc,
Xanh biếc Nam hồ màu rõ xinh.
Nếu để Sào, Do cùng ý tưởng,
Không đem áo ẩn đổi trâm anh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Ung Hồ Sơn Tự

Chữ "cốc" ở câu thứ hai không có nghĩa là hang cốc. Phải viết là chữ 谷.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời