Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường
9 bài trả lời: 9 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2006 16:24

幽州新歲作

去歲荊南梅似雪,
今年薊北雪如梅。
共知人事何常定,
且喜年華去復來。
邊鎮戍歌連夜動,
京城燎火徹明開。
遙遙西向長安日,
願上南山壽一杯。

 

U Châu tân tuế tác

Khứ tuế Kinh Nam mai tự tuyết,
Kim niên Kế Bắc tuyết như mai.
Cộng tri nhân sự hà thường định,
Thả hỉ niên hoa khứ phục lai.
Biên trấn thú ca liên dạ động,
Kinh thành liệu hoả triệt minh khai.
Dao dao tây hướng Trường An nhật,
Nguyện thướng Nam Sơn thọ nhất bôi.

 

Dịch nghĩa

Năm ngoái ở Kinh Nam (nay thuộc tỉnh Hồ Quảng), hoa mai trắng như tuyết,
Năm nay ở Kế Bắc (nay là Bắc Kinh), tuyết trắng như hoa mai
Ở đâu cũng bùi ngùi: việc đời không có gì là nhất định
Nhưng hãy mừng: cảnh xuân qua qua rồi lại trở lại
Tiếng ca của lính thú ở biên trấn vang mấy đêm liền
Lửa đình liệu trong kinh đô cháy rực suốt sáng
Xa xa hướng phía tây, trông ngóng mặt trời Trường An
Mong được dâng một chén rượu chúc quân vương thọ như Nam Sơn.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Kinh Nam năm ngoái mai như tuyết
Kế Bắc giờ đây tuyết tựa mai
Buồn nỗi việc người thay đổi mãi
Mừng thay xuân mới trở xoay hoài
Biên cương lính hát đêm vang tiếng
Đế khuyết đèn chong sáng rực trời
Trông ngóng Trường An dâng chén chúc
Cùng Nam Sơn đứng vững muôn đời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Kinh Nam năm ngoái mai như tuyết
Kế Bắc năm nay tuyết tựa mai
Ngán ngẫm đời sao luôn hoán đổi
Hân hoan hoa lại nở đâu đây
Biên thùy lính hát đêm vui nhộn
Triều miếu lửa vờn tận sáng mai
Vọng hướng Trường An thăm thẳm đó
Nam Sơn chúc thọ chén dâng đầy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Năm ngoái Kinh Nam mai giống tuyết,
Năm nay Kế Bắc tuyết như mai.
Việc đời, than cứ đổi thay,
Vui hoa xuân hết lại quay trở về.
Đêm biên trấn vang rền lính hát,
Nơi kinh thành đuốc tạt gió mai.
Trường An, mặt nhật kìa ai,
Nam Sơn chúc thọ, dâng ngài một ly...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Võ Khắc Triển

Kinh Nam năm ngoái mai như tuyết
Kế Bắc giờ đây tuyết tựa mai
Buồn nỗi việc người thay đổi mãi
Mừng thay xuân mới trở xoay hoài
Biên cương lính hát đêm vang tiếng
Đế khuyết đèn chong sáng rực trời
Trông ngóng Trường An dâng chén chúc
Cùng Nam Sơn đứng vững muôn đời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Năm ngoái Kinh Nam mai như tuyết
Kế Bắc nay tuyết hệt như mai
Không gi chắc chắn sự đời
Thà vui xuân tới xuân lui còn hoài
Hàng đêm lính ca vui biên ải
Kinh kỳ đèn đuốc tới ban mai
Trường An hướng vọng xa xôi
Dâng ly chúc thọ muôn đời núi Nam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Năm ngoái Kinh Nam tuyết tựa mai
Tuyết mai Kế Bắc giống năm này.
Việc đời vẫn biết vô thường mãi
Xuân đẹp hãy vui trở lại hoài.
Biên aỉ lính ca liền mỗi tối
Kinh thành duốc thắp tận ban mai.
Phía tây xa hướng Trường An nguyện
Rượu chúc Nam sơn thọ đức ngài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Năm mới Kinh Nam mai tựa tuyết
Năm nay Kế Bắc tuyết như mai
Thương cho thế sự thường thay đổi
Vui lấy ngày xuân sớm lại rồi
Biên trấn quân ca vang sớm tối
Kinh thành hoả liệu rực lưng trời
Hướng về thánh chúa Trường An nguyện
Chén thọ nam sơn chúc thọ người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm ngoái Kinh Nam mai trắng tuyết,
Năm nay Kế Bắc tuyết như mai
Bùi ngùi cuộc thế nhiều thay đổi,
Mừng cảnh xuân tàn xuân lại quay,
Biên trấn lính canh vang tiếng hát,
Lửa đình kinh sáng rực ban ngày.
Trường An trông ngóng xa vầng nhật,
Thọ tỉ Nam Sơn chúc thọ ngài.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Minh Ký

Năm ngoái Kinh Nam mai giống tuyết,
Năm nay Kế Bắc tuyết dường mai,
Việc người cùng thảm thường không định,
Ngày tháng song mừng đến chẳng sai,
Quân thú biên thuỳ đêm óng ỏi,
Đuốc đèn đô hội thắp sơ sài,
Phía tây vọi vọi Trường An ngóng,
Một chén dưng mừng chúa sống dai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời