28/05/2024 21:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ung hồ sơn tự
灉湖山寺

Tác giả: Trương Duyệt - 張說

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2006 16:32

 

Nguyên tác

空山寂曆道心生,
虛穀迢遙野鳥聲。
禪室從來塵外賞,
香台豈是世中情。
雲間東嶺千尋出,
樹裏南湖一片明。
若使巢由知此意,
不將蘿薜易簪纓。

Phiên âm

Không sơn tịch lịch đạo tâm sinh,
Hư cốc điều dao dã điểu thanh.
Thiền thất[1] tòng lai trần ngoại thưởng,
Hương đài[2] khởi thị thế trung tình.
Vân gian Đông lĩnh thiên tầm xuất,
Thụ lý Nam hồ nhất phiến minh.
Nhược sử Sào, Do[3] tri thử ý,
Bất tương la bệ[4] dịch trâm anh[5].

Dịch nghĩa

Núi vắng vẻ tịch mịch lòng mộ đạo nảy sinh
Trong hang trống nghe vang vọng xa xa tiếng chim kêu
Cửa nhà thiền trước giờ chỉ được thưởng thức ngoài đám mây
Hương đài há phải nơi thế tình lục luỵ
Rặng Đông lĩnh trong đám mây lộ ra trùng trùng
Nam hồ trong đám cây một màu rõ ràng
Nếu mà để Sào, Do có cùng một ý tưởng
Thì chẳng đổi áo ẩn dật lấy trâm anh

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Núi thanh tịch nảy sinh lòng đạo,
Tiếng chim kêu vang nẻo hang cùng.
Nhà thiền phảng phất ngoài không,
Hương đài há phải cảnh trong tục trần.
Rặng Đông lĩnh xuyên vân tuyệt đỉnh,
Mảnh Nam hồ lấp lánh trong cây.
Sào, Do cùng một ý này,
Không đem cỏ lá đổi thay trâm bào.
Ung hồ: hồ ở phía nam huyện Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam.

[1] Nhà yên lặng. Đạo Phật lấy thanh tĩnh làm gốc nên nhà tu hành gọi là thiền gia hay thiền thất.
[2] Nhà thơm, nghĩa bóng là chỗ thờ Phật.
[3] Sào Phủ, Hứa Do. Cao Sĩ truyện chép: Sào Phủ và Hứa Do người đời vua Nghiêu, ẩn ở núi Thương Nhạc. Một hôm Sào Phủ cho trâu uống nước ở sông Dĩnh Thuỷ, thấy Hứa Do đến rửa tai bèn hỏi: Cớ gì mà phải rửa tai? Hứa Do đáp: Vua Nghiêu vừa cho mời bảo tôi là người hiền muốn nhường ngôi cho, tôi nghe bẩn tai nên phải rửa. Sào Phủ bảo: Đến để phải nghe thì đừng đến khỏi phải nghe có hơn không? Nói xong dắt trâu lên dòng trên cho uống nước. Hứa Do hỏi: Sao anh lại dắt trâu ra chỗ khác uống? Sào Phủ trả lời: Sợ trâu tôi uống phải nước bẩn anh vừa rửa tai.
[4] Tên một loại cỏ, nhà tu hành thường lấy cỏ ấy để may áo mặc.
[5] Chỉ việc làm quan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Duyệt » Ung hồ sơn tự