幽州夜飲

涼風吹夜雨,
蕭瑟動寒林。
正有高堂宴,
能忘遲暮心。
軍中宜劍舞,
塞上重笳音。
不作邊城將,
誰知恩遇深。

 

U Châu dạ ẩm

Lương phong xuy dạ vũ,
Tiêu sắt động hàn lâm.
Chính hữu cao đường yến,
Năng vong trì mộ tâm.
Quân trung nghi kiếm vũ,
Tái thượng trọng già âm.
Bất tác biên thành tướng,
Thuỳ tri ân ngộ thâm.

 

Dịch nghĩa

Gió mát thổi trong mưa đêm,
Tiếng rầu rĩ làm rừng lạnh buồn bã.
Đúng lúc đó có yến tiệc trong nhà cao rộng,
Nên có thể quên nỗi lòng buồn trong buổi chiều xuống muộn.
Trong quân thích nghi với việc múa kiếm,
Nơi quan ải tôn trọng tiếng kèn.
Nếu không ra làm tướng nơi biên ải,
Thì sao biết được ơn vua ban cho trước kia sâu đậm chừng nào!


Tác giả đang giữ chức Đông trung thư môn hạ bình chương sự, tước Yên quốc công trong triều, vì không hợp với tể tướng Diêu Sùng, bị giáng làm thứ sử Tương Châu, Nhạc Châu rồi U Châu, sau được phục chức cũ. Bài này viết trong thời gian bị biếm đi U Châu (nay gồm một phần phía đông tỉnh Hà Bắc và nguyên tỉnh Liêu Ninh).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đêm mưa gió mát thổi
Vi vút động rừng xanh
Phòng lớn nên mở tiệc
Muộn màng lòng vẫn thanh
Trong quán nên múa kiếm
Ngoài ải mê giọng khèn
Biên tái chưa làm tướng
Ai hiểu nổi ơn thiêng!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Mưa đêm gió mát đưa về,
Hắt hiu lay động, lạnh tê cả rừng.
Nhà cao mở tiệc tưng bừng,
Khiến quên buồn bã chiều rừng chậm buông.
Trong quân, múa kiếm vài đường,
Ngoài biên, nghe tiếng thảm thương tù và.
Nếu không làm tướng biên xa,
Ơn vua đãi ngộ, ai mà biết đâu...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió mát thổi mưa đêm thành tiếng
Âm rầu rầu nên khiến rừng buồn
Cũng nhân có tiệc nhà trên
Nên quên được nỗi buồn phiền chiều buông
Thích nghi việc trong quân múa kiếm
Nơi ải quan trọng tiếng thổi kèn
Nếu không làm tướng ngoài biên
Thì ai biết được ơn trên ban nhiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đêm mưa gió mát luồng
Rừng lạnh vọng tiếng buồn.
Nhà cao vang tiệc yến
Quên nổi lòng chiều buông.
Trong quân luôn múa kiếm
Khẩn thiết kèn biên cương
Không là tướng quan ải
Ai biết nặng ơn rồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Gió mát lùa mưa tới
Rừng hoang lạnh lẽo thay
Nhà cao vầy tiệc lớn
Chiều muộn dứt buồn ngay
Trên ải vang kèn rợ
Trong quân múa kiếm say
Không làm biên giới tướng
Ơn chúa mấy ai hay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa đêm gió mát thổi về,
Lạnh rừng tiếng dế ủ ê buồn rầu.
Đúng thời yến tiệc nhà cao,
Nên quên chiều muộn buồn vào lòng ta.
Trong quân thích múa kiếm ca,
Ải quan trọng tiếng kèn loa đêm ngày.
Nếu không làm tướng ải này,
Thì sao biết được ơn tày vua ban!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời