20/06/2024 09:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

U Châu dạ ẩm
幽州夜飲

Tác giả: Trương Duyệt - 張說

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 03/11/2008 02:51

 

Nguyên tác

涼風吹夜雨,
蕭瑟動寒林。
正有高堂宴,
能忘遲暮心。
軍中宜劍舞,
塞上重笳音。
不作邊城將,
誰知恩遇深。

Phiên âm

Lương phong xuy dạ vũ,
Tiêu sắt động hàn lâm.
Chính hữu cao đường yến,
Năng vong trì mộ tâm.
Quân trung nghi kiếm vũ,
Tái thượng trọng già âm.
Bất tác biên thành tướng,
Thuỳ tri ân ngộ thâm.

Dịch nghĩa

Gió mát thổi trong mưa đêm,
Tiếng rầu rĩ làm rừng lạnh buồn bã.
Đúng lúc đó có yến tiệc trong nhà cao rộng,
Nên có thể quên nỗi lòng buồn trong buổi chiều xuống muộn.
Trong quân thích nghi với việc múa kiếm,
Nơi quan ải tôn trọng tiếng kèn.
Nếu không ra làm tướng nơi biên ải,
Thì sao biết được ơn vua ban cho trước kia sâu đậm chừng nào!

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đêm mưa gió mát thổi
Vi vút động rừng xanh
Phòng lớn nên mở tiệc
Muộn màng lòng vẫn thanh
Trong quán nên múa kiếm
Ngoài ải mê giọng khèn
Biên tái chưa làm tướng
Ai hiểu nổi ơn thiêng!
Tác giả đang giữ chức Đông trung thư môn hạ bình chương sự, tước Yên quốc công trong triều, vì không hợp với tể tướng Diêu Sùng, bị giáng làm thứ sử Tương Châu, Nhạc Châu rồi U Châu, sau được phục chức cũ. Bài này viết trong thời gian bị biếm đi U Châu (nay gồm một phần phía đông tỉnh Hà Bắc và nguyên tỉnh Liêu Ninh).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Duyệt » U Châu dạ ẩm