Cây phù tang xa xăm mù mịt
Cách quê thày còn tít phương đông
Chuyến này ai có về cùng?
Buồm căng gió lộng, ánh trăng khắp thuyền

tửu tận tình do tại