南浦別

南浦淒淒別,
西風嫋嫋秋。
一看腸一斷,
好去莫回頭。

 

Nam Phố biệt

Nam Phố thê thê biệt,
Tây phong niệu niệu thâu (thu).
Nhất khán trường nhất đoạn,
Hảo khứ mạc hồi đầu.


Nam Phố: tên một bến sông phía tây huyện Nam Xương, tỉnh Giang Tây. Còn có ý nghĩa phiếm chỉ như một nơi chia tay, đưa người đi xa.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nam Phố thương ly biệt,
Gió tây thổi rầu rầu.
Càng nhìn càng đứt ruột,
Người đi chớ ngoái đầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Lạnh lùng Nam phố biệt ly,
Gió tây hiu hắt thổi về mùa thu.
Nhìn nhau đứt ruột thêm sầu,
Bạn đi xin chớ ngoái đầu làm chi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Nam Phố buồn chia xa
Gió tây, thu dìu dặt
Nhìn nhau lòng đau thắt
Thôi đi chớ ngoái đầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nam Phố chia tay sầu
Gió thu lay nhè nhẹ
Mỗi thấy mỗi lòng đau
Đi đừng ngoảnh đầu nhé

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dàu dàu Nam Phố biệt ly
Gió tây hiu hắt vẻ thu rầu rầu
Mặt nhìn gan xé ruột đâu
Người đi thôi chớ ngoảnh đầu làm chi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lạnh lùng Nam Phố chia xa,
Gió tây, dìu dặt thổi qua thêm sầu.
Nhìn nhau ruột thắt lòng đau,
Tốt hơn là chớ ngoái đầu làm chi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lạnh lùng Nam Phố biệt ly xa,
Dìu dặt gió tây thu thổi qua.
Ruột thắt lòng đau từng đoạn ruột,
Tốt hơn là chớ ngoái đầu ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời