04/02/2023 15:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt đệ muội
別弟妹

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 24/12/2009 04:46

 

Nguyên tác

兩妹日成長,
雙鬟將及人。
以能持寶瑟,
自解掩羅巾。
念昔別時小,
未知疏與親。
今來始離恨,
拭淚方慇懃。

Phiên âm

Lưỡng muội nhật thành trưởng,
Song hoàn tương cập nhân.
Dĩ năng trì bảo sắt,
Tự giải yểm la cân.
Niệm tích biệt thì tiểu,
Vị tri sơ dữ thân.
Kim lai thuỷ ly hận,
Thức lệ phương ân cần.

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Em gái hai cô ngày mỗi lớn,
Tóc dài sắp sửa kịp người ta.
Vẫn hay tập tễnh cây đàn sắt,
Đã biết trau tria dãi yếm là.
Nhớ lúc chia ly lòng trẻ dại,
Nên tình ngờ nghệch lẽ thân xa.
Giờ đây mới biết buồn ly biệt
Lưu luyến, ngùi lau ngấn lệ nhoà.
Nguồn: Đường thi cảm dịch, Đinh Vũ Ngọc, NXB Đà Nẵng, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Biệt đệ muội