湘口送友人

中流欲暮見湘煙,
葦岸無窮接楚田。
去雁遠衝雲夢雪,
離人獨上洞庭船。
風波盡日依山轉,
星漢通霄向水連。
零落梅花過殘臘,
故園歸醉及新年。

 

Tương khẩu tống hữu nhân

Trung lưu dục mộ kiến Tương yên,
Vi ngạn vô cùng tiếp Sở điền.
Khứ nhạn viễn xung Vân Mộng tuyết,
Ly nhân độc thượng Động Đình thuyền.
Phong ba tận nhật y sơn chuyển,
Tinh Hán thông tiêu hướng thuỷ liên.
Linh lạc mai hoa quá tàn lạp,
Cố viên quy tuý cập tân niên.

 

Dịch nghĩa

Giữa dòng sông chiều sắp tối thấy khói Tương phủ mờ
Hai bờ lau lách bạt ngàn tiếp liền với trời Sở
Cánh nhạn bay xa trong tuyết phủ đầm Vân Mộng
Ly khách một mình lên thuyền ở hồ Động Đình
Sóng gió chuyển mạnh suốt ngày vỗ vào đầu non
Sao sáng trên trời chiếu xuống nước
Hoa mai rụng đầy qua tháng chạp muộn
Hẹn năm mới đến về lại vườn xưa


Hồ khẩu là nơi cửa sông Tương nhập nước vào hồ Động Đình.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Bảng lảng chiều sông khói phủ quanh
Ngàn lau đất Sở chập chùng xanh
Nhạn bay tuyết phủ đầm Vân Mộng
Viễn khách thuyền xuôi bến Động Đình
Sóng gió triền miên lay đỉnh núi
Sao trời lấp lánh nước rung rinh
Hoa mai tháng chạp tơi bời rụng
Năm mới vườn xưa hẹn đón mình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Khói mờ bảng lảng chiều sông
Ngàn lau đất Sở mênh mông bến này
Tuyết rơi Vân Mộng nhạn bay
Động Đình bến nước chia tay khách thuyền
Non cao sóng gió triền miên
Lung linh ánh nước sao đêm sáng trời
Mai tháng chạp rụng tơi bời
Vườn xưa năm mới là nơi hẹn về...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Dòng Tương sắp tối khói nhạt nhoà,
Ngàn lau tiếp trời Sở bao la.
Bấy chim dầm tuyết, Vân Mộng vượt,
Một khách xuống thuyền Động Đình qua.
Sườn non suốt ngày phong ba nổi,
Mặt nước giữa đêm tinh cầu sa.
Hoa mai tháng chạp tìêu điều rụng,
Hẹn đến năm sau trở về nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Dòng Tương khói tỏa bóng chiều buông
Trời Sở bãi lau rộng tiếp liền.
Xa tít nhạn về Vân Mộng tuyết
Cô đơn khách trẩy Động Đình thuyền.
Suốt ngày sóng gió đầu non động
Lóng lánh sao trời lộng nước in.
Mai muộn rụng đầy ra cuối chạp
Hẹn về vườn cũ buổi tân niên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Dòng Tương sắp tối khói mờ
Bãi lau trời Sở cõi bờ bao la
Nhạn bay đầm Mộng tuyết sa
Thuyền ai lơ lửng đi qua Động Đình
Suốt ngày sóng gió bên ghềnh
Trời sao trên nước long lanh mặt duềnh
Hoa mai tháng chạp điêu linh
Quê nhà trở lại để dành năm sau


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đến chiều thấy cửa Tương sương khói
Cỏ lau dày tiếp nối Sở đồng
Nhạn vào Vân Mộng xa xăm
Người đi lên một Động Đình thuyền côi
Sóng như núi chuyển dời suốt buổi
Giải Ngân Hà theo đuổi trên hồ
Hoa mai rụng, tháng chạp qua
Bạn về nhà lúc chan hoà ánh xuân

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Dòng Tương, chiều xuống, khói mờ,
Nối liền trời Sở, đôi bờ đầy lau.
Tuyết Vân Mộng, nhạn đi đâu,
Động Đình, ly biệt, khách mau lên thuyền.
Núi non, sóng gió liên miên,
Suốt đêm sao sáng khắp miền dòng sông.
Hoa mai rơi rụng cuối đông,
Vườn xưa, xuân tới mới trông trở về...

15.00
Trả lời