21/05/2024 03:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xích Bích ca tống biệt
赤壁歌送別

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/12/2006 07:16

 

Nguyên tác

二龍爭戰決雌雄,
赤壁樓船掃地空。
烈火張天照雲海,
周瑜于此破曹公。
君去滄江望澄碧,
鯨鯢唐突留餘跡。
一一書來報故人,
我欲因之壯心魄。

Phiên âm

Nhị long tranh chiến quyết thư hùng,
Xích Bích lâu thuyền tảo địa không.
Liệt hoả trương thiên chiếu vân hải,
Chu Du vu thử phá Tào Công.
Quân khứ thương giang vọng trừng bích,
Kình nghê đường đột lưu dư tích.
Nhất nhất thư lai báo cố nhân,
Ngã dục nhân chi tráng tâm phách.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hai rồng tranh đấu quyết hơn thua
Thuyền lầu Xích Bích đốt tan tành
Nơi ấy Chu Du thắng Tào Tháo
Lửa rực như còn chiếu biển mây
Anh xuôi sông sâu nhìn nước trong
Kình nghê dấu cũ còn gì không ?
Mọi việc thư về cho tôi biết
Chuyện xưa còn phấn khích trong lòng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Xích Bích ca tống biệt