Trước đình dài không còn ngựa buộc
Xóm giếng mờ sương khói lam chiều
Rượu say ly biệt quên sầu
Quay đầu không nói một câu lên đường

tửu tận tình do tại