留别郭八

長亭駐馬未能前,
井邑蒼茫含暮煙。
醉別何須更惆悵,
回頭不語但垂鞭。

 

Lưu biệt Quách bát

Trường đình trú mã vị năng tiền,
Tỉnh ấp thương mang hàm mộ yên.
Tuý biệt hà tu cánh trù trướng,
Hồi đầu bất ngữ đãn thuỳ tiên.

 

Dịch nghĩa

Trước đình dài không có ngựa buộc,
Xóm giếng mờ mịt trong sương khói buổi chiều.
Lúc chia tay đã say khướt đâu còn thấy buồn,
Quay đầu không nói một lời, mà ra roi ngựa chạy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trước đình dài không còn ngựa buộc
Xóm giếng mờ sương khói lam chiều
Rượu say ly biệt quên sầu
Quay đầu không nói một câu lên đường

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Dừng ngựa Trường Đình chẳng thể đi
Mênh mang xóm Giếng khói lam chiều
Biệt ly say khướt buồn sao nữa
Chẳng nói quay đầu buông thõng roi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước đình không có ngựa dừng,
Mịt mờ xóm giếng chiều lồng khói sương.
Chia tay say khướt đâu buồn,
Quay đầu không nói roi buông ngựa tuồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Ngựa không còn buộc trước đình,
Chiều lên xóm giếng chỉ nhìn thấy sương.
Chia tay say quá đâu buồn,
Lặng thinh quay bước, roi vờn ngựa phi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời